SNM - Múzeum Slovenských národných rád Myjava
* SNM - Museum of Slovak National Councils Myjava

SNM - Múzeum Slovenských národných rád - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. č. 2, 907 01 Myjava

Tel.: +421 34 245 1102, 245 1101
E-mail: muzeumsnr@snm.sk
Www: www.snm.sk, Facebook

 

Otváracie hodiny

 

SNM-Múzeum SNR v Myjave oznamuje, že od 1. februára 2018 je z dôvodu komplexnej rekonštrukcie, obnovy a realizácie nových expozícií pre verejnosť zatvorené.

 

jún - august: Po - So 8.00 - 16.00
september - máj: Po - Pi 8.00 - 16.00

Prvé nedele v mesiaci máme vstup do múzea zdarma, otváracie hodiny:
november – apríl: 12.00 – 16.00 / máj – október: 8.00 – 16.00.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Expozícia:
Dospelí: 3,00 €
Žiaci, študenti, seniori: 2,00 €
Rodinné vstupné: 6,00 €
Školská skupina: 2,00 € / 2 kultúrne poukazy
Osoby ZŤP a deti do 6 rokov: zdarma

Vzdelávacie programy
Vzdelávací program typ A do 60 min.: 1,00 € / 1 kultúrny poukaz
Vzdelávací program typ B nad 60 min.: 2,00 € / 2 kultúrne poukazy

Výstavy:
Základné vstupné: 1,00 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Lektorský výklad ( do 10 ľudí ): 5,00 €
Vstup mimo otváracích hodín: 20,00 €

 

História-popis

Múzeum Slovenských národných rádMúzeum Slovenských národných rádMúzeum Slovenských národných rád na Myjave je špecializovanou organizačnou jednotkou Slovenského národného múzea v Bratislave. Bolo otvorené v roku 1968 pri príležitosti 120. výročia vzniku I. SNR, ktorá v revolučných rokoch 1848-49 po prvý raz zasadala práve na Myjave, a to v dome vdovy Anny Kolényiovej. Tento pôvodný dom bol zrekonštruovaný a napojený na nový pavilón podľa projektu Ing. arch. M. Kusého. Tým vznikla zaujímavá symbióza novej a starej architektúry. Múzeum Slovenských národných rádV átriu múzea sa nachádza súsošie K. Patakyovej Národ zobúdzajúci sa z poroby, vysoký bronzový reliéf R. Pribiša V čase poroby, bronzová plastika J. Kostku Väzba rokov a plastika Š. Belohradského Slovenská lipa. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou.

Fotografie poskytlo Múzeum SNR

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Slovenské národné rady v slovenských dejinách

 

Dom pani Koleniovej

 

Jar národov
Revolučné udalosti 1848 / 49 v slovenských dejinách

SNM-Múzeum Slovenských národných rád sprístupnilo novú expozíciu pripravenú v jubilejnom roku 2008, ktorá dopĺňa pôvodnú expozíciu z roku 1998. Expozícia je doplnená o novšie dokumenty – najmä o vecné pamiatky, ktoré sú uložené v zbierkach slovenských múzeí (najmä Slovenského národného múzea v Martine).
Výpovedná hodnota expozície naberá na autentickosti vďaka priestoru, v ktorom sa udalosti jesene 1848 odohrávali – v dome p. Koléniovej. Tak ako ona otvorila dvere svojho domu dobrovoľníkom revolúcie, tak expozícia symbolicky otvára dvere všetkým, ktorí chcú vedieť viac o udalostiach a osobnostiach spojených s týmto významným medzníkom našich národných dejín. Podobne ako dobrovoľníci v pamätnom septembri 1848 boli vítaní pri vstupe do mesta Myjava domácim obyvateľstvom vatrami a fakľami, víta návštevníka pri vstupe symbolika fakieľ a hlas zvona slobody. Návštevník prechádza revolučnou Európou, Uhorskom, aby vstúpil priamo do centra diania v dome A. Koléniovej – do izby, kde sa za pôvodným masívnom stolom rozhodovalo o osude slobody. Vítajú ho hlavní aktéri: Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, ktorí spolu s ďalšími predstaviteľmi prvej Slovenskej národnej rady práve v týchto priestoroch rokovali, usmerňovali revolučné snaženie, vydávali závažné rozhodnutia, burcovali do priameho vojenského zásahu. Ich zbraňami boli často len kosy, garbiarske nože, ktorými dokázali vybojovať viaceré víťazné bitky. Ich priamymi účastníkmi boli aj Ján Sedláček a Ján Papánek, ktorých tváre na nás hľadia z unikátneho dokumentu, snáď jediného zachovaného v obrazovej pamäti národa.

 

Múzeum M.R. Štefánika Košariská

 

Múzeum SNR je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
25.10.2017 31.01.2018 Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovciSNM - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave v spolupráci so SNM - Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre predstavuje vo svojich výstavných priestoroch výstavu pod názvom ,,Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci.“
V 19. storočí nebolo samozrejmosťou, aby ženy boli súčasťou verejného života. Nemohli zastávať pozície, ktoré v tej dobe prináležali výlučne mužom. Postavenie ženy sa nieslo v znamení nemeckého hesla: Kinder, Kirche, Küche, teda deti, kostol, kuchyňa. Po prijatí spisovnej slovenčiny v roku 1843, sa v slovenských dobových periodikách začínajú objavovať články o potrebe vzdelávania žien. Následne je možné pozorovať zvýšený záujem žien o národné dianie a literárnu tvorbu.
Výstava ,,Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci“ predstavuje životy známych i menej známych žien, ktoré sa počas svojho života neriadili spoločenskými predsudkami a svojou činnosťou prispeli k pozdvihnutiu ,,ženskej duše“. Nemalou mierou k tomu prispelo aj vytvorenie ženského spolku Živena. Prostredníctvom výstavy môžete spoznať životné príbehy žien úzko súvisiacich so štúrovskou generáciou ako boli Anička Jurkovičová, Mária Pospíšilová, Adela Ostrolúcka a iné. Výstava približuje emancipačné hnutie nielen v slovenskom, ale aj českom prostredí prezentované cez osobnosti Boženy Nemcovej a Bohuslavy Rajskej.
Chcete vedieť aký mali národní buditelia vzťah k ženám? Do koho bola zamilovaná Anička Jurkovičová? Za akých podmienok zomrela Adela Ostrolúcka? Aké ženy ovplyvňovali Ľudovíta Štúra? Odpovede na tieto a iné otázky nájdete vo výstavných priestoroch Múzea Slovenských národných rád v Myjave, na Štúrovej ulici č. 2, kde si výstavu môžete pozrieť v termíne od 25. 10. 2017 do 31.1. 2018.
Súčasťou výstavy sú módne ukážky, nábytok a interiérové súčasti využívané v období 19. storočia.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!