SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum, Bratislava
* SOV – Slovak Olympic and Sport Museum Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Sídlo múzea, korešpondenčná adresa:

Slovenský olympijský výbor
Kukučínova 26, 838 08 Bratislava

Pracovisko múzea:

Junácka 6, 832 80 Bratislava (Dom športu vedľa nák.centra Polus)

Tel.: +421 2 4437 2427, +421 911 474127
E-mail: muzeum@olympic.sk
Www: www.muzeumsportu.sk

Pamätník olympionikov na Národnom cintoríne v Martine si môžete prehliadnuť aj na novej web stránke :
www.pamatnikolympionikov.sk.

 

Otváracie hodiny

 

 

Informácie

 

Na základe uzatvorenia „Zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie a úprave súvisiacich práv a povinností,“ medzi Slovenských združením telesnej kultúry ako zriaďovateľa Múzea telesnej kultúry v SR, ktoré je evidované na MK SR v registri múzeí pod. č. 66/2000 a Slovenským olympijským výborom sa od 1. januára 2015 stáva novým zakladateľom Múzea telesnej kultúry v SR Slovenský olympijský výbor. Slovenský olympijský výbor (ďalej SOV) ako zakladateľ múzea preberá na základe zmluvy všetky vlastnícke práva k múzejným zbierkam ako aj práva a povinnosti z platne uzatvorených pracovnoprávnych, nájomných a marketingových, dodávateľsko - odberateľských a ostatných zmluvných vzťahov. Predmetom zmluvy je aj úprava vzťahov SOV ako nového zriaďovateľa k priestorom sídla múzea.

 

Výročné správy SZTK - Múzea telesnej kultúry v SR za uplynulé roky nájdete na oficiálnej stránke múzea:
www.muzeumsportu.sk.

 

História-popis

Múzeum telesnej kultúry v SR"Každá krajina sveta by mala mať vlastné športové múzeum na zachovanie časti svojej histórie!"
M. Juan Antonio Samaranch, bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru

Šport ako telesná aktivita súťaživého charakteru vznikol v 19. storočí. Stal sa novým nositeľom tradičných i vznikajúcich hodnôt, potrieb, symbolov, významov, cieľov a znakov v spoločnosti. Je považovaný za jedno z najvýznamnejších sociálnych hnutí súčasného sveta. Od storočia pary k storočiu umelej inteligencie pomáha umiestniť telo do služieb mysle a naopak.

Športové múzeum je živým organizmom, nielen archaickou inštitúciou, snaží sa mať svoju originalitu. Vytvorenie športového múzea sa stalo kultúrnou potrebou konca 20.storočia.

Múzeum telesnej kultúry v SR ( ďalej MTK v SR) bolo zriadené dňom 24.10.1985 zriaďovacou listinou P-ÚV ČSZTV, podľa čl.33 ods.2 písm .h) a i) stanov ČSZTV ako účelové zariadenie Slovenského ústredného výboru ČSZTV bez právnej subjektivity. Po zániku ČSZTV a prevzatí nástupníctva Slovenským združením telesnej kultúry (ďalej SZTK) bolo MTK v SR zaradené do systému SZTK ako špecializovaný organizačný útvar SZTK s celoslovenskou pôsobnosťou. Na základe Zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie a úprave súvisiacich práv a povinností medzi SZTK a Slovenským olympijským výborom (ďalej SOV), uzatvorenej dňa 1.12.2014, je múzeum od 1. januára 2015 organizačnou zložkou SOV.
Od 1. januára 2015 Slovenský olympijský výbor vystupuje smerom k múzeu ako zriaďovateľ.
Od 1. januára 2015 múzeum bolo premenované. Jeho názov je SOV - Slovenské olympijské a športové múzeum.
Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) je celoštátne špecializované múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou v oblasti svojej špecializácie. V súlade so svojím poslaním vykonáva koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie. Zbierkový fond múzea obsahuje vyše 26000 predmetov zbierkovej povahy. Ide napríklad o športové trofeje (medaily, plakety, poháre, plastiky) a športovú výzbroj, výstroj, náčinie a náradie. Osobitnú časť zbierok tvorí rozsiahla fotodokumentácia. Súčasťou MTK je knižnica zameraná na sústreďovanie a sprístupňovanie historicko-faktografickej literatúry z oblasti olympijského hnutia a športu na území Slovenska. . Predmetom výskumu a praktickej činnosti je história olympijského hnutia na Slovensku a vo svete, účinkovanie Slovenska na medzinárodnej športovej scéne a domáce dianie v historickom vývoji i súčasnosti. Múzeum poskytuje konzultačné služby a študijné možnosti verejnosti, najmä členom SOV, študentom, športovcom, novinárom, športovým klubom a spoločenským organizáciám.

 

 

Expozície

Múzeum nemá sprístupnenú stálu expozíciu. Výsledky svojej akvizičnej činnosti prezentuje
formou príležitostných výstav.

 

Múzeum prežitých emócií, alebo muzeálne športové artefakty v podobe pútavej publikácie

BRATISLAVA 27. októbra (SOV) – SZTK – Múzeum telesnej kultúry v SR vydalo k tohtoročnému 25-ročnému jubileu svojej existencie s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pozoruhodnú a výtvarne pôsobivo spracovanú publikáciu s názvom „Múzeum prežitých emócií“. Jej krst sa konal v stredu 27. októbra v Apponyiho paláci v Bratislave. V brožúre ožívajú silné športové príbehy slovenských osobností, z ktorých mnohé sa presadili až k najcennejším medailám a trofejam (na olympijských hrách či majstrovstvách sveta a Európy), ale čitateľ sa zoznámi aj s rozmanitými aktivitami SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR počas 25 rokoch jeho existencie.
Publikáciu „Múzeum prežitých emócií“ s rozsahom 72 plnofarebných strán formátu, ktorá vychádza v náklade 500 výtlačkov, zostavila riaditeľka múzea Zdenka Letenayová a pútavo ju zalomil Peter Buček. Dobové fotografie našich športových osobností a textové informácie o nich veľmi zaujímavo doplnili umeleckým fotografickým stvárnením artefaktov z cenných zbierok múzea s využitím živých modelov Lucia Flendrovská a Anton Karpita. Celá publikácia svojím zameraním aj výtvarným vyznením predstavuje svojím spôsobom priekopnícky počin.
Olympijské medaily zlatého krasokorčuliara Ondreja Nepelu, strieborných gymnastky Mariky Némethovej-Krajčírovej a volejbalistu Jozefa Labudu, i bronzového hokejistu Františka Gregora, „zlaté“ rukavice boxera Jána Zacharu z OH 1952 v Helsinkách, „zlatá“ loď vodnoslalomárskych trojnásobných olympijských šampiónov Petra a Pavla Hochschornerovcov zo Sydney 2000, drevená raketa tenisového olympijského šampióna zo Soulu 1988 Miloša Mečířa, dúhové tričko a zlatá medaila majstra sveta cyklistického velikána Antona Tkáča, oblečenie, v ktorom si plavkyňa Martina Moravcová preberala dve strieborné medaily na OH 2000, hokejky brankárskej legendy Vlada Dzurillu, krasokorčuliarske odevy bronzového medailistu zo ZOH 1984 v Sarajeve Jozefa Sabovčíka, dres a tenisky bronzového zápasníka Jozefa Lohyňu z OH 1988, rukavice, čiapka i palice bronzového biatlonistu Pavla Hurajta z Vancouvru 2010, plaketa Viliama Schrojfa pre najlepšieho brankára svetového futbalového šampionátu 1962 v Čile, album fotografií prvého zápasníckeho olympijského medailistu zo Slovenska Jozefa Herdu, dres a zlatá medaila hádzanárskeho majstra sveta Martina Gregora, tretry atlétky Evy Gleskovej, olympijská vlajka s množstvom cenných autogramov hviezd z OH 1968 v Mexico City z pozostalosti rozhlasového reportéra Gaba Zelenaya, tréningový bicykel cyklistickej legendy Vlastimila Ružičku, certifikát o prvom výstupe slovenských horolezcov na Mt. Everest – to sú niektoré z artefaktov v zbierkach SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR, ktoré v publikácii pripomínajú veľké prežité emócie.
S trochou nadsádzky sa dá povedať, že publikácia, ktorá zaujímavým a netradičným spôsobom približuje cenné predmety zo zbierok SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR, virtuálne nahrádza jeho neexistujúce stabilné výstavné priestory. Pre svoje tematické výstavy SZTK – MTK v SR pravidelne využíva priestory Mestského múzea v Bratislave a dlhodobo priestory v stálej expozícii histórie lyžovania na Slovensku v Informačnom centre mesta Kremnica. Touto publikáciou však SZTK – Múzeum telesnej kultúry v SR takpovediac opúšťa kamenné priestory muzeálnych budov.

 

Expozícia lyžovania MTK Kremnica

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!