Myšľanské obecné múzeum Nižná Myšľa
* Local Museum of Nizna Mysla

 

Kontaktné údaje

044 15 Nižná Myšľa

Tel.: +421 55 698 01 24
E-mail: obecniznamysla@netkosice.sk
Www:

 

Otváracie hodiny

 

 

História-popis

Múzeum sa nachádza v časti budovy bývalého premonštrátskeho kláštora , pochádzajúceho z 13. storočia. Dnes má múzeum k dispozícii 400 m výstavnej plochy a laboratórium na reštaurovanie nálezov.
Cieľom múzea pri vzniku bola prezentácia a zhromažďovanie archeologických a kultúrnych pamiatok z regiónu, prevažne z vykopávok lokality európskeho významu, t. j. opevnenej remeselníckej osady otomansko-füzesabonskej kultúry, starej 3400-3700 rokov, zo staršej a začiatku strednej doby bronzovej. Všetky doteraz vykopané artefakty, cca 2000 nádob, 5000 rôznych bronzových, kamených, kostených predmetov, niekoľko ton črepov a mnoho kostier boli umiestnené v depozitároch.
Múzeum chce vystavovať zbierky v mieste nálezu tak, ako je to bežné vo svete. Okrem toho má múzeum záujem prezentovať cirkevné dejiny, dejiny rádov v regióne i dejiny obce. V tejto časti bude umiestnený i zbytok jezuitskej knižnice zo 16.-19. storočia v počte 412 exemplárov. V expozícii múzea je aj výstava minerálov a hornín. V múzeu sa nachádzajú niektoré európske unikáty, napr. rituálny chlieb starý 3400 rokov, hroby kovolejárov, detské hračky, vozíky, hrkálky a pod. z rovnakého obdobia.
Ďalším unikátom múzea je vstup do podzemných chodieb, vybudovaných pôvodne mníchmi a pracovníkmi kláštora, ktoré ústia až na bývalý lom Skalka. Ich účelom bola ochrana a možnosť prípadného úteku.Ambíciou pracovníkov múzea je vybudovať podzemnú expozíciu vrátane sprístupnenia katakomb, stať sa najväčším odborným múzeom na dobu bronzovú, vybudovať trezorovú miestnosť.

Archeologické pamiatky po najstarších obyvateľoch boli nájdené na kopci Skalka nad Olšavou, ale aj na Konopiskách, Várhegyi, Alameneve - kamenné štiepané nástroje, čepele a ich zlomky, ktorých vek sa pohybuje od 100 000 do 40 000 rokov.

Významné archeologické nálezy sa našli na plochej vyvýšenie Várhegy, na ktorej bola v rokoch 1800 - 1700 p.n.l. založená opevnená osada. Na tejto lokalite sa od roku 1977 realizuje systematický archeologický výskum, ktorého výsledky patria k najvýznamnejším na Slovensku a najznámejším v zahraničí. Nájdené artefakty dokumentujú vysokú životnú úroveň, technologickú zručnosť - napríklad hrnčiarstvo doviedli do dokonalosti bez toho, aby poznali hrnčiarsky kruh. Obyvatelia osady boli nielen zdatní metalurgovia, ale aj výborní obchodníci - svoje výrobky po starodávnej obchodnej ceste vymieňali za jantár (zo severu) a stredomorské mušle (z juhu). Úžasné kultúrne a duchovné bohatstvo, ktoré tu môžete vidieť a pocítiť vyráža dych a napĺňa úctou.

 

Expozície

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!