Múzeum Ždiarsky dom Ždiar
* Museum Zdiar House at Zdiar

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Múzeum Ždiarsky dom, OZ Spolok goralského dedičstva
059 55 Ždiar

Mobil: +421 948 476 557
E-mail: gorali.zdiar@gmail.com
Www:

 

Otváracie hodiny

 

do 30.06.2017:
Pondelok – Sobota: 10.00 - 16.00
Nedeľa – 13.00 - 17.00

 

 

História-popis

 

Múzeum Ždiarsky dom bolo zriadené v roku 1971. Nachádza sa v drevenej účelovej stavbe, ktorá predstavuje pôvodnú architektúru obce Ždiar.
 

Expozície

 

Celá stavba bola rozdelená na dve časti obytnú a hospodársku. V obytnej je stála výstava ľudovej tvorivosti - ždiarske kroje, hračky, bábiky, domáce zvieratká a iné. Sú tu umiestnené aj pomocné náradia, hudobné nástroje, známe na sevemom Spiši a Podhalí v Poľsku, známe husle "zlobcoky", ktoré v Ždiari vyrábal ľudový umelec Matej Pitoňák a ktoré zozbierala jeho dcéra Ružena Zachvejová po ždiarskych pôjdoch a domácnostiach. V hospodárskej časti je reštaurácia, ktorá bola prínosom pre dovtedy nepostačujúcu kapacitu stravovania v Ždiari, otvorená v júni 1973. Mala 54 miest. Interiér bol navrhnutý architektom Cuningom z Liptovského Mikuláša. Obsluha bola oblečená v štylizovanom pracovnom ždiarskom kroji, tzv. šohajdách.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!