Múzeum Zemplínske Hámre
* Museum of Zemplinske Hamre

 

 

Kontaktné údaje

Kostolné námestie 3, 067 77 Zemplínske Hámre

Tel.: +421 917 659 842
E-mail: muzeum@zemplinskehamre.sk
Www: www.zemplinskehamre.sk/hnch/
Kurátor: Ing. Matúš Brečka

 

Otváracie hodiny

 

Zimná sezóna: od 01.10.2016 do 30.04.2017 Letná sezóna: od 01.05.2017 do 30.09.2017
Pondelok: zatvorené
Utorok:  09.00 – 15.30
Streda:  09.00 – 15.30
Štvrtok: 09.00 – 15.30
Piatok:  09.00 – 15.30
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené – (vstup možný
len po predchádzajúcom telefonickom dohovore)
Pondelok: zatvorené
Utorok: 09.30 – 16.00
Streda: 09.30 – 16.00
Štvrtok: 09.30 – 16.00
Piatok:  09.30 – 16.00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: 10.30 – 15.00
Posledný vstup možný o 16.00 (v nedeľu o 15.00)

 

História-popis

 

Múzeum Zemplínske HámreVďaka ťažbe železnej rudy na úpätí Vihorlatských vrchov bola obchodníkom Jozefom Rhollom na začiatku 19. storočia založená robotnícka osada Josefsthal, dnešné Zemplínske Hámre. Pri ťažbe tu bola postupne vybudovaná aj železiareň, ktorá pozostávala z niekoľkých vodných hámrov, drevouhoľnej vysokej pece a zlievarne. Majitelia železiarni stavali pre svojich robotníkov kamenné murovanice. Jedna taká murovanica z 19. storočia, ktorá slúžila na ubytovanie vedenia železiarní, sa zachovala dodnes. Je to najstaršia budova v obci a od roku 2015 je v nej zriadené múzeum.

 

Expozície

 

V múzeu sú inštalované dve stále expozície. Expozícia, ktorá prezentuje históriu baníctva a železiarstva vo Vihorlatských vrchoch a etnografická expozícia, ktorá prezentuje ľudovú architektúru, poľnohospodárstvo, ľudové remeslá a odevy obyvateľov osady Josefsthal.
V podkrovných priestoroch múzea sa nachádza aj výstavná miestnosť pre účely krátkodobých výstav a taktiež vzdelávacia miestnosť, v ktorej počas školského roka organizujeme pre žiakov základných a stredných škôl interaktívnu výučbu zameranú na históriu, etnografiu a environmentálnu výchovu. Prostredníctvom tejto výučby sa snažíme viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu.
V obci sa nachádzajú aj ďalšie samostatné expozície. V hámri s vodným náhonom je umiestnená expozícia kováčstva a hámorníctva a v replike štôlne sa nachádza expozícia banskej činnosti. V lesoch ponad Zemplínske Hámre viedla ešte v 20. storočí aj úzkokoľajná železnica, jedna z desiatich vybudovaných vo Vihorlatských vrchoch na zvážanie dreva. Túto činnosť pripomína návštevníkom replika úzkokoľajnej železnice a historická lokomotíva. Všetky spomínané objekty sú súčasťou Hámorského Náučného Chodníka.

 

Múzeum Zemplínske Hámre - Hámor Múzeum Zemplínske Hámre - Hámor Múzeum Zemplínske Hámre - Štôlňa Múzeum Zemplínske Hámre - Úzkokoľajka Múzeum Zemplínske Hámre - Vysoká pec

 

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!