SNM - Múzeum židovskej kultúry Bratislava
* SNM - Museum of Jewish Culture Bratislava

SNM - Múzeum židovskej kultúry - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Zsigrayova kúria, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 204 90 101, +421 2 204 90 104
E-mail: mzk@snm.sk
Www: www.snm.sk, www.facebook.com/MuzeumZidovskejKultury

K Zsigrayovej kúrii sa dá dostať pešo spod Mosta SNP okolo „Domu U dobrého pastiera“ a ďalej na Židovskú ulicu, alebo z centra mesta na Kapucínsku ul. a pred vchodom do tunela zabočiť do ulice vľavo.

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi,Ne 11.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

riadne 7 €, zľavnené 2 €, zľavnené (žiaci, študenti, školská skupina)
zdarma - ZŤP, deti do 6 rokov, klub SNM a zamestnanci múzeí, pedagogický dozor, detské domovy, držitelia kariet - informácie v pokladni)

Spoločná vstupenka do 7. bratislavských múzeí SNM (PDF)

-lektorský výklad poskytujeme vopred objednaným (školským) skupinám

 

História-popis

SNM - Múzeum židovskej kultúrySNM - Múzeum židovskej kultúryMúzeum židovskej kultúry je súčasťou Slovenského národného múzea. Začalo sa formovať na pôde Historického múzea SNM, ako Oddelenie židovskej kultúry, v roku 1991. V roku 1994 sa stalo samostatnou špecializovanou jednotkou SNM.
Múzeum sa zameriava na prezentáciu duchovnej a hmotnej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. Expozície a výstavy verejnosti približujú predmety každodenného života, dokumenty i artefakty výtvarného umenia. Múzeum spravuje aj expozície v synagógach: Žilina, Prešov, Nitra.

 

Expozície

SNM - Múzeum židovskej kultúryStála expozícia Múzea židovskej kultúry je umiestnená v pôvodnej neskororenesančnej Zsigrayovej kúrii, ktorú dal v polovici 17. stor. postaviť Zsigray zo Stupavy, úradník grófa Pálffyho, ako dvojpodlažnú budovu, ktorá bola v 18. stor. po požiari stavebne upravovaná. Po požiari bratislavského Podhradia v 19. stor. budovu obnovili, nadstavili tretie poschodie a zväčšili o zadné balkónové časti dvorných krídiel. Na portáli je erb v rokajovej kartuši. Stála expozícia, sprístupnená v máji 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami a kultúrou židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný pamiatke približné 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska.

 

Školské skupiny sú sprevádzané odborným lektorom (potrebné vopred telefonicky objednať) v expozičných priestoroch múzea, výklad sa zameriava na židovskú kultúru, zvyky sviatky a tradície – školské osnovy: náboženská, etická výchova, náuka o spoločnosti a pod. So staršími žiakmi je možné absolvovať aj prehliadku expozície na tému Holokaust a Riešenie židovskej otázky na Slovensku (školské osnovy – dejepis).

 

Fotogaléria

SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry
SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry
SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry
SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry
SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry SNM - Múzeum židovskej kultúry

 

Expozícia judaík zo zbierky Ing. Eugena Bárkánya v synagóge v Prešove:
Židovské múzeum Prešov

 

Expozícia judaík v synagóge v Žiline:
Expozícia judaík v Malej synagóge v Žiline

 

Expozícia holokaustu v synagóge v Nitre:
Ulica pri synagóge. č. 2, 949 01 Nitra
Tel.: +421 908 712 882
Ut 13.00 - 18.00 / St,Št 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 / So,Ne 13.00 - 18.00

 

Múzeum holokaustu v Seredi
Kasárenská 1005, Sereď
Stála expozícia múzea
V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali. Preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky.

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.06.2017, vernisáž o 16.30 31.01.2018 Dávid Unreich - šampión, ktorý vyzval Hitlera na súboj

Výstava o unikátnom životnom príbehu bratislavského rodáka, židovského zápasníka a majstra sveta v ťažkej váhe Dávida Unreicha (1907 - 1957), ktorý sa v medzivojnovom období výraznou mierou zasadil za zmiernenie dopadov nastupujúceho fašizmu na bratislavskú židovskú obec. Ako športovec a skutočný šampión vystupoval proti hitlerovskej totalite aj po odchode do USA.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!