LM - Národopisné múzeum, Liptovský Hrádok

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: +421 44 522 24 85
E-mail: program@liptovskemuzeum.sk
Www: www.liptovskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

01.01.-14.05.: Po-Pi 8.00-16.00, So-Ne - len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb)
15.05.-30.06.: Po-Pi 8.00-16.00, So-Ne 13.00-16.00
01.07.-30.09.: Po-Pi 8.00-17.00, So-Ne 13.00-17.00
01.10.-30.10.: Po-Pi 8.00-16.00, So-Ne - len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb)
01.11.-31.12.: Po-Pi 8.00-16.00, So-Ne - len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Všetky expozície múzea: 3 €, 1.5 €
Expozícia ovčiarstva: 1 €, 0.5 €
Výstavy: 0.5 €, 0.25 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

 

Národopisné múzeum Liptova Liptovský HrádokNárodopisné múzeum Liptova Liptovský HrádokNárodopisné múzeum bolo zriadené rozhodnutím Okresného národného výboru v Liptovskom Hrádku uznesením č. 214 zo dňa 15. júna 1955 ešte ako Okresné vlastivedné múzeum hornoliptovského ľudu. Na Národopisné múzeum Liptova bolo premenované až v roku 1960, kedy bola rozšírená aj jeho zberná oblasť na územie celého Liptova. Od roku 1974 je organizačne pričlenené k Liptovskému múzeu v Ružomberku. Od roku 2004 je novým sídlom Národopisného múzea historická budova Soľného úradu.

 

Expozície

 

HISTORICKÁ SOĽNÁ CESTA - pozostáva z výtvarných diel a textového materiálu. Približuje dejiny obchodu so soľou a cesty, ktorými táto vzácna surovina do Liptovského Hrádku prichádzala.

 

MODROTLAČ V LIPTOVE - dejiny modrotlačiarstva ako cechového remesla v Liptove, prezentácia ľudového odevu a bytového textilu z modrotlače, výstava modrotlačových foriem. Rekonštrukcia dielne posledného majstra Daniela Žišku z Hýb.

 

GALÉRIA PALIČKOVANEJ ČIPKY - liptovská paličkovaná čipka, charakteristické vzory čepcových čipiek, čipka používaná v ľudovom odeve a bytovom textile. Prezentácia projektu Čipkárska cesta.

 

ÚRAD PREFEKTA LIKAVSKO - HRÁDOCKÉHO KOMORSKÉHO PANSTVA - expozícia dobového nábytku s bohatou zbierkou poľovníckych trofejí približuje obdobie konca 18. a začiatku 19. storočia, kedy bola budova Soľného úradu sídlom prefekta likavsko - hrádockého komorského panstva.

 

EXPOZÍCIA OVČIARSTVA - špecializovaná expozícia pastierskej kultúry je vybudovaná v podkroví historického objektu. Má nadregionálny charakter a jej cieľom je prezentácia kultúrnych tradícií spojených s tradičnými formami chovu oviec. Okrem drevených salašných stavieb a úžitkových predmetov na spracovanie ovčieho mlieka sú tu odevy a charakteristické odevné doplnky ovčiarov z viacerých regiónov Slovenska. Samostatnú časť tvorí Galéria ľudového výtvarného prejavu.

 

Ovčiarske múzeum - Galéria ľudového výtvarného prejavu Ovčiarske múzeum - Galéria ľudového výtvarného prejavu Ovčiarske múzeum - Galéria ľudového výtvarného prejavu
Ovčiarske múzeum - Galéria ľudového výtvarného prejavu Ovčiarske múzeum - Galéria ľudového výtvarného prejavu Ovčiarske múzeum - Galéria ľudového výtvarného prejavu

 

Slávnostná sála bývalého Soľného a Meďného úradu Slávnostná sála bývalého Soľného a Meďného úradu Slávnostná sála bývalého Soľného a Meďného úradu

 

Múzeum je vysunutou expozíciou LM Ružomberok

 

Kalendárium

 

Aktuálne akcie: http://www.liptovskemuzeum.sk/calendar/

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!