SNM - Prírodovedné múzeum Bratislava - fotogaléria z expozícií
* SNM - Natural History Museum Bratislava: Photogallery from Exhibitions

 

Prírodovedné expozície

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Slovensko a jeho kultúra - Jednota z rozmanitosti

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!