Požitavské múzeum mlynárstva Vráble
* Pozitavie Mill Museum Vrable

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map Mapa/Map

Mašekov mlyn
Horný Oháj č. 226, 952 01 Vráble

Tel.: + 421 37 783 35 98 (Eva Demešová, Michal Demeš)
E-mail: shr.demesova@centrum.sk, michal.demes@centrum.sk
Www: www.ffmm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Individuálne či skupinové návštevy sú možné iba po vzájomnej dohode.

 

História-popis

Požitavské múzeum mlynárstvaPožitavské múzeum mlynárstvaPožitavské múzeum mlynárstva - Mašekov mlyn sa nachádza na rieke Žitave, asi 2 kilometre severne od mesta Vráble, v miestnej časti Horný Ohaj. Múzeum je vzdialené od mesta Nitry približne 20 km.
Požitavské múzeum mlynárstva je súčasťou projektu občianskeho združenia Fontis a Rodinnej farmy Mašekov mlyn.
Vzniklo v auguste 2004 na starej gazdovskej usadlosti vedľa toku rieky Žitavy.

 

Expozície

Požitavské múzeum mlynárstvaMúzeum má vo svojich zbierkach poľnohospodárske náradia, staré furmanské vozy, Požitavské múzeum mlynárstvamlynské kamene, rôzne druhy studní, starú stodolu (pajta), mlynárov dom, dom pre tovarišov a služobníctvo, fotodokumentačný a listinný materiál.
V priestoroch múzea sa nachádzaju pôvodné druhy živočíchov, ktoré v našich krajoch žili na prelome 18. a 19. storočia ako napr. Hortobadská racka, Uhorská mangalica, Somár domáci, Koza biela a pod. Takisto sú tu zastupené pôvodné druhy rastlín.

 

Fotogaléria

Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva
Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva
Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva
  Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva Požitavské múzeum mlynárstva  
Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn
Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn
Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn
Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn
Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn Rodinná farma Mašekov mlyn

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!