Podpolianske múzeum Detva
* Podpolanie Museum Detva

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1, 962 12 Detva

Tel.: +421 45 545 52 12
Mobil: +421 918 167 711
E-mail: muzeum@kcdetva.sk
Www: www.kcdetva.sk

 

Otváracie hodiny

 

Pondelok - Piatok: 8.00 - 16.00

Hromadné návštevy (školské triedy, zájazdy) je možné sprevádzať aj mimo otváracích hodín po dohovore na uvedených t. číslach.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 0,50 €
Deti od 6 rokov, študenti: 0,20 €
Deti do 6 rokov: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Budova Podpolianskeho múzea v Detve (sídlo v r. 1994 - 1998 a opäť od r. 2014)Podpolianske múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994. Prvé myšlienky vzniku múzea sa formovali v medzivojnovom období, ale nové možnosti pre aktivity tohoto charakteru nastali až po roku 1989, kedy sa miestni zanietenci a občania snažili o zhromažďovanie a prezentáciu predmetov národopisného charakteru. Začiatkom 90 - tych rokov sa uskutočnila systematická etnografická zbierka prostredníctvom komisie , ktorá z poverenia mesta realizovala zber a nákup etnografického materiálu z regiónu, ktorý sa stal základom zbierkového fondu budúceho múzea. Od 1. januára 2008 bolo uznesením MsZ v Detve č. 171/07 z 12. 12. 2007 Podpolianske múzeum organizačne začlenené do novoutvorenej príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve.
Podpolianske múzeum sídli v historickej časti mesta na Námestí SNP 1 v budove bývalého Obecného úradu v Detve. Hlavným poslaním múzea je výskum, zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných i duchovných artefaktov Podpoľania. Múzeum v rámci svojho zamerania celoročne ponúka návštevníkom všetkých vekových kategórií aj prezentačné podujatia: kultúrno - výchovné aktivity (odborné prednášky s lektormi, semináre, besedy, prezentácie a pod.), tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru, krátkodobé výstavy a aktivity podľa aktuálnych požiadaviek rôznych inštitúcií i širokej verejnosti. Od roku 2012 majú pracovníci múzea pre väčšie skupiny návštevníkov v ponuke aj sprievodcovské služby v historickej časti mesta a okolí.


Expozície

 

V súčasnosti múzeum ponúka:

- stálu expozíciu Ovce moje, ovce...Valaská kultúra na Podpoľaní

- stálu historickú výstavu Detva v kontexte Vígľašského panstva

- stálu expozíciu Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo - prvý slovenský námorný kapitán

- vysunutú expozíciu Z klenotnice Veroniky Golianovej ( Partizánska ul. 75)

 

 

Fotogaléria

Detva v kontexte Vígľašského panstva, detail Výstava Detva v kontexte Vígľašského panstva Z výstavy Detva v kontexte Vígľašského panstva
Ovce moje, ovce...Valaská kultúra na Podpoľaní Z expozície Ovce moje, ovce...Valaská kultúra na Podpoľaní Z tvorivých dielní - spriev podujatie 49 r FSP

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
jún 2016 31.12.2016 Krása krivej ihly

Výšivka na opleckách zo zbierok Podpolianskeho múzea.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!