Považské múzeum Žilina, Budatínsky hrad - fotogaléria hradu a expozícií
* Povazie Museum Zilina, Budatin Castle:
Photogallery of the Castle and Exhibitions

 

Hrad

Expozícia Drotárstvo

Expozícia Dobový interiér

Zámocký park

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!