Šarišské múzeum (SARM) Bardejov
* Saris Museum (SARM) Bardejov

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

Tel.: +421 54 472 43 09
E-mail: sarmus@nextra.sk
Www: www.muzeumbardejov.sk

 

Otváracie hodiny

 

Slobodné kráľovské mesto Bardejov, Radničné námestie 48, tel. +421 54 4746038:

máj-september: Po-Ne 8.30 - 12.00, 12.30 - 16.30
október-apríl: Ut-Ne 8.30 - 16.00

Ikony, Radničné námestie 27, tel. +421 54 4722009:

máj-september: Po-Ne 8.30 - 12.00, 12.30 - 16.30
október-apríl: Ut-Ne 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00

Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana, Rhodyho 4-6, tel. +421 54 4722630:

máj-september: Po-Ne 8.30 - 12.00, 12.30 - 16.30
október-apríl: Ut-Ne 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00

 

História-popis

Šarišské múzeumMyšlienka založiť múzeum vznikla už v roku 1897, založené bolo 21. decembra 1903 ako múzeum Šarišskej župy. Prvá historická expozícia bola otvorená 23. júna 1907.
Po roku 1945 sa múzeum začalo profilovať ako vlastivedné, zamerané na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti od praveku po súčasnosť Šarišské múzeumokresov Bardejov, Giraltovce, Svidník a Stropkov. Od roku 1950 sa sústredilo na dokumentáciu bardejovskej mestskej rezervácie.
V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Spravuje vyše 700 tisíc zbierkových predmetov z rôznych oblastí muzeálnej práce.
Rozsahom svojich zbierok, výsledkami odbornej práce ďaleko presahuje rámec regiónu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie múzeá na Slovensku.

 

Šarišské múzeumPriority:
- Šarišské múzeum je jedno z najstarších múzeí na Slovensku.
- Jeho umelecko-historické a prírodné zbierky patria k najcennejším na Slovensku (kolekcia stavovcov je najväčšia a kolekcia entomologická je druhá najväčšia zbierka na Slovensku.
- Celoslovenskú pôsobnosť má v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu.
- Mesto Bardejov je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a tým aj hnuteľné zbierky múzea získavajú charakter svetového významu.
- Múzeum ľudovej architektúry je najstarším skanzenom na Slovensku (otvorené v roku 1965).

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Slobodné kráľovské mesto Bardejov je umiestnená v goticko-renesančnej radnici z rokov 1505-1511. Šarišské múzeumPrezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky z roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život.
Kontakt: Budova historickej radnice, Radničné námestie 48, Tel.: +421 54 474 60 38
Najvýznamnejšie exponáty:
- Oltár sv. Mikuláša z roku 1524,
- súbor renesančných meštianskych epitafov zo 17. storočia.

 

Expozícia Ikony je jedinou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Šarišské múzeumPrezentuje ikony - maľby na dreve a na plátne od 16. do polovice 19. storočia.
Kontakt: Radničné námestie 27, Tel.: +421 54 472 20 09
Najvýznamnejšie exponáty:
- pás ikon na dreve Deesis zo 16. storočia,
- kompletný rokokový ikonostas z dreveného kostolíka zo Zboja z roku 1766.

 

 

 

 

Šarišské múzeumExpozícia Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana je koncipovaná ekologicky, exponáty rastlín a živočíchov severovýchodného Slovenska sú vystavené podľa príslušnosti k jednotlivým biotopom.
Kontakt: Rhodyho 4-6, Tel.: +421 54 472 26 30
Najvýznamnejšie exponáty:
- jeden z najvzácnejších slimákov Slovenska Pagodulina pagodula,
- kolekcia preparátov amerických kolibríkov.

 

 

Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry / Národopisná expozícia Bardejovské kúpele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!