Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre
* Slovak Agricultural Museum Nitra

Slovenské poľnohospodárske múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Dlhá 92, 950 50 Nitra

Tel.: +421 37 657 25 78
Mobil: +421 911 40 40 01
E-mail: muzeum@agrokomplex.sk
Www: www.spmnitra.sk, www.agrokomplex.sk

 

Otváracie hodiny

 

máj - september
pondelok - štvrtok, sobota: 9.00 - 17.00
piatok: 9.00 - 15.00
nedeľa: 13.00 - 17.00
Pravidelné vstupy každé 2 hodiny 
Posledný vstup o 15.00, v piatok o 13.00
október - apríl
pondelok - štvrtok, sobota: 9.00 - 17.00
piatok: 9.00 - 15.00
sobota, nedeľa: zatvorené

Prehliadka je možná iba so sprievodcom a trvá 90 min

Vstupy pre organizované skupiny návštevníkov  v počte viac ako  15 osôb je potrebné nahlásiť min. 2 dni vopred.

 

Wheelchair AccessPrístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne

Vozíčkari si môžu prezrieť vyššie uvedené expozície v interiéri bez problémov, nachádzajú sa v budovách, ktoré sú prízemné, bez schodísk. Sťažený prístup je do interiérov skanzenu, objekty v skanzene je možné prezrieť si väčšinou len z exteriéru.

 

História-popis

Slovenské poľnohospodárske múzeumMúzeum bolo založené 23.10.1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v rokoch 1924-28, nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli SNM. Počas výstavby múzea v roku 1927 sa v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4.5.1936 bolo múzeum pre širokú verejnosť slávnostne otvorené. Táto významná udalosť sa zapísala do dejín ako prvá naživo vysielaná relácia v rozhlase.
Slovenské poľnohospodárske múzeumPočas 2. svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu v roku 1960 bolo sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4.
Slovenské poľnohospodárske múzeumOd 1.1.1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v roku 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Súbor dokladov o minulosti poľnohospodárstva predstavuje viac ako 20 tisíc exponátov. Návštevníci si môžu pozrieť tieto expozície:Slovenské poľnohospodárske múzeum

- Najstaršie dejiny poľnohospodárstva
- Tradičné remeslá a spracovateľstvo
- Poľnohospodárske stroje a letectvo
- Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom
- Skanzen
- Hospodársky dvor

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Ojedinelý súbor ľudovej architektúry predstavuje skanzen (múzeum v prírode). Základný kameň bol položený v r. 1982. Návštevníci si môžu počas prehliadky prezrieť tieto objekty aj v interiéri: škola (Divín, 19. stor.), mliečnica (Čifáry, 20. stor.),lisovne oleja – klasická/ľanová (Žirany, 18. stor.) a strojová (Soľ, 20. stor.), valcový mlyn (Cakov, 20. stor.), kamenný mlyn (Franková, 19. stor.), čistička osív (Rimavská Seč, 20. stor.) a konzum.
Ostatné objekty sú prístupné len na prehliadku z exteriéru: pekáreň (Veľký Biel, 20. stor.), pálenica (Moravské Lieskové, 20. stor.), voštinársky záboj (Budikovany 19. stor.), vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. stor.), stupa na konope – valcová (Rimavská Seč, 20. stor.) a kladivová (Boliarov, 20. stor.), valcha (Liptovský Ondrej, 19. stor.), včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. stor.), symbolický cintorín (kríže z celého Slovenska).

 

Vzácnym unikátom je úzkokoľajná parná poľná železnica. Do múzea bola prevezená z okolia Želiezoviec, kde sa nachádzali koľajnice z rokov 1881 až 1908. Dnes prevádzkuje Nitrianska poľná železnica 2 parné rušne: U 35.901 Križko (1918) a U 25.001 (1951). Okrem parných rušňov po trati jazdí aj dieselelektrický rušeň a 4 vyhliadkové vozne, ktoré prepravujú návštevníkov múzea.

 

Knižnica obsahuje 42 877 knižných jednotiek. Je prístupná verejnosti v čase otváracích hodín múzea. Štúdium kníh a časopisov je možné len v prezenčnej forme v študovni knižnice.
Viac informácií na tel. čísle: +421 903 82 27 65.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!