Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre - fotogaléria expozícií
* Slovak Agricultural Museum Nitra: Photogallery of the Exhibitions

 

Poľnohospodárske stroje

Objekty skanzenu

Poľnohospodárske letectvo

Hasičstvo / Spracovateľstvo

Hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory

Najstaršie dejiny poľnohospodárstva

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!