Slovenské plynárenské múzeum SPP Bratislava
* Slovak Gas Industry Museum Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
sekcia pre vzťahy s verejnosťou
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prístup do múzea je z vrátnice SPP, Mlynské nivy 44/c.

Tel.: +421 2 62 62 41 64
E-mail: muzeum@spp.sk
Www: www.spp.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi 10.00 - 14.00

Múzeum je otvorené každý deň (okrem víkendu) od 10.00 do 14.00 h s možnosťou odborného výkladu. Skupinovú návštevu (cca 20 ľudí) je potrebné dohodnúť 3 dni vopred telefonicky alebo e-mailom.
Vstup do múzea je bezplatný.

 

História-popis

Slovenské plynárenské múzeum

Vznik ...
Plynárenské múzeum - vstup do múzeaVšetko sa začalo výstavou "Vo svetle plynových lámp" v roku 1992, ktorá vznikla v spolupráci s Historickým múzeom Slovenského národného múzea. Na niekoľko desaťročnú zberateľskú činnosť Pavla Hrádka a ďalších bývalých pracovníkov bratislavskej plynárne, vďaka ktorým sa zachovali mnohé dobové exponáty, nadviazal aj vznik Plynárenského múzea. Múzeum založil štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel v marci 1996 pri 140. výročí vzniku plynárenstva na Slovensku.

 

Plynárenské múzeum - interiér múzeaNiečo z histórie ...
Prvá plynáreň na území dnešného Slovenska na výrobu svietiplynu bola založená v roku 1856 v Bratislave, na dnešnom Kollárovom námestí, ktorá zabezpečovala osvetlenie mesta. O osemdesiat rokov neskôr bola vybudovaná nová plynáreň na Mlynských nivách. A práve v časti komplexu zachovaných budov tejto plynárne z roku 1936 sa vybudovalo Plynárenské múzeum. Neskoršie pribudli ďalšie plynárne na výrobu svietiplynu v Košiciach (1868), v Banskej Štiavnici (1880), v Nitre (1891), v Trnave (1900), v Komárne (1901), v Nových Zámkoch (1902) a v Novom Meste nad Váhom (1909). Slúžili pre miestne využívanie svietiplynu (plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní dreveného uhlia).

 

Expozície

Čo uvidíte v múzeu ...
Plynárenské múzeum - kancelária prokuristuMúzeum je rozčlenené na niekoľko expozícií. Histórii svietiplynu je venovaný Pavilón histórie. Kancelária prokuristu dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej atmosféry Plynárenské múzeum - pavilón súčasnostinajvýznamnejšieho fabrického úradníka v plynárni zo začiatku storočia. Expozícia Laboratória dotvára ucelený obraz nevyhnutnej prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu. Plynárenské múzeum zhromažďuje aj dokumentačný materiál vo fotografiách, dobových dokumentoch, v odbornej literatúre, v plynárenských časopisoch a videozáznamoch. Pavilón súčasnosti ešte budujeme. Časť exponátov dokumentujúcich ťažbu, prepravu, úpravu a využitie zemného plynu sa v múzeu nachádza už teraz. Pribúdajú ďalšie exponáty, ktoré sme vzhľadom na rozmery plynárenských zariadení a obmedzený priestor pripravovanej expozície Pavilónu súčasnosti zdokumentovali v modeloch a maketách.

 

Ocenenie ...
Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku v septembri 1997 Plynárenské múzeum poctili významným ocenením. Slovenské národné múzeum a Národné pamiatkové a krajinné centrum Ministerstva kultúry Slovenskej republiky udelilo SPP Výročnú cenu za rok 1996 za výstavnú expozíciu a vybudovanie Plynárenského múzea.

 

Z kroniky návštev ...
Milovníci histórie plynárenstva na Slovensku donedávna navštevovali Plynárenské múzeum. Od roku 2007 sa toto expozičné múzeum s viac ako štyrmi stovkami exponátov volá Slovenské plynárenské múzeum. Za uplynulých 20 rokov sa zapísalo do povedomia viac ako 46 000 tisíc návštevníkov, ktorí sa oboznámili s plynárenstvom od jeho počiatkov až po súčasnosť z bohatého odborného výkladu sprievodcu. Návštevníci mohli na vlastné oči vidieť ako fungovala lampa na svietiplyn a svoje dojmy, zážitky napísať do kroniky.

 

Slovenské plynárenské múzeum patrí pod správu Sekcie pre vzťahy s verejnosťou SPP.

 

Viac o histórii SPP a plynárenstva sa dozviete na stránke firmy Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk

 

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ PLYNÁRENSTVA

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!