Stredoslovenské múzeum - fotogaléria zo spoločenskovednej expozície v Thurzovom dome
* Central - Slovakian Museum: Photogallery from Social studies exhibition Thurzo House

 

 

BANÍCTVO

CECHY

ETNOGRAFIA

HISTORICKÝ NÁBYTOK

ÚRADOVŇA BANSKOBYSTRICKÉHO STAROSTU

ZELENÁ SIEŇ

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!