Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho Hurbanovo
* Mikulas Thege Konkoly Museum in Hurbanovo

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo

Tel.: +421 35 760 24 84, +421 35 245 11 02
E-mail: suh@suh.sk
Www: www.suh.sk


Otváracie hodiny

 

Aktuálne otváracie hodiny múzea a výšku vstupného nájdete na: www.suh.sk.

 

História-popis

Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho HurbanovoMúzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove vzniklo 13. apríla 2006 zápisom do Registra múzeí a galérií ako múzeum zamerané na dokumentáciu vo vzťahu k histórii astronómie na Slovensku a k osobnosti zakladateľa hvezdárne v Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho HurbanovoHurbanove Mikuláša Thegeho Konkolyho. Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Štatutárnou osobou je generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec, múzejníčkou je Bc. Zuzana Kozmová. Technickým a umeleckým realizátorom expozície je architekt Milan Veselý. Pri múzeu pracuje komisia na tvorbu zbierok, ktorá je odborným garantom realizácie akvizičných zámerov organizácie.

 

Expozície

Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho HurbanovoAreál Slovenskej ústrednej hvezdárne existuje už viac ako 130 rokov. Pozostáva z niekoľkých dodnes činných špecializovaných historických objektov, ako je budova starej hvezdárne, seizmografický, geomagnetický, či spektrografický Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovopavilón a iné. V rámci expozície ponúkame návštevníkom zbierku nielen astronomických prístrojov, ale tiež prístrojov z meteorológie ako aj unikátnych predmetov viažucich sa k životu zakladateľa hvezdárne Mikuláša Thegeho Konkolyho.
Počas návštevy múzea majú návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen so zbierkovými predmetmi múzea, ale môžu sa zúčastniť aj programu v planetáriu hvezdárne a v prípade priaznivého počasia pozorovať oblohu ďalekohľadom za odborného výkladu vedecko-výskumných pracovníkov.

 

Fotogaléria z expozícií

Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!