Tekovské múzeum (TML) Levice
* Tekov Museum (TML) Levice

Tekovské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Tel.: +421 36 631 21 12, +421 36 631 28 66
E-mail: tmlevice@nextra.sk
Www: www.muzeumlevice.sk

 

Otváracie hodiny

 

November - Marec Po - Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 16.00
Apríl, Máj, Október Po - Pi 9.00 - 16.00, So, Ne 10.00 - 16.00
Jún - September Po - Pi 9.00 - 18.00, So, Ne 10.00 - 18.00

Podľa požiadaviek aj mimo otváracie hodiny. Je potrebné nahlásiť sa na riaditeľstve Tekovského múzea v Leviciach ul. Sv. Michala 40, 934 69 Levice v čase 8.00 - 16.00  (t. č. +421 (0)36 6312 112)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Tekovské múzeum Levice - stále expozícieSTÁLA EXPOZÍCIA: Kapitánska budova v hradnom areáli
Archeológia - História hradu - História lekárnictva
Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev

Vstupné: deti, dôchodcovia 1 € , dospelí 2 €
Služby: lektorský výklad, možnosť vyučovacích hodín, odborné prednášky (objednať na t. č. +421 36/6312 112 v časovom predstihu 14 dní ), predaj publikácií vydávaných múzeom, predaj propagačného materiálu a suvenírov.

 

VÝSTAVY: Dobóovský kaštieľ a Kapitánska budova v hradnom areáli
Vstupné: na jednu výstavu deti, dôchodcovia 0.30 € , dospelí 0.60 €

 

Fotografovanie vo výstavných a expozičných priestoroch: 3,- €
Natáčanie videozáznamu vo výstavných a expozičných priestoroch: 3,- €

Svadobné fotografovanie v hradnom areáli Tekovského múzea:
- počas otváracích hodín 5,- €
- mimo otváracie hodiny 10,- €

Natáčanie svadobného videozáznamu v hradnom areáli Tekovského múzea:
- počas otváracích hodín 5,- €
- mimo otváracie hodiny 10,- €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne do stálej expozície

História-popis

Levický hrad (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu v roku 1927 svoju rozsiahlu zbierku. Múzeum potom postupne dopĺňalo túto zbierku archeologických a národopisných predmetov, obrazov, rodinného archívu a kníh. Levický hrad (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Prvým sídlom múzea bolo druhé poschodie mestského domu, kde prvý správca múzea, profesor učiteľského ústavu v Leviciach Eugen Kriek, v priebehu jedného roka nainštaloval aj prvú expozíciu pod názvom Nécseyho izba. V priebehu ďalších rokov sa zbierka múzea postupne rozrastala o dary obyvateľov mesta a širokého okolia, škôl a rôznych inštitúcií. Najväčším prínosom pre múzeum v tomto období boli muzeálne pamiatky bývalého piaristického gymnázia a zbierky od afrického cestovateľa Kolomana Kittenbergera, rodáka z Levíc.

Levický hrad (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Kapitánska budova (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum v Leviciach sídli od roku 1958 v Kapitánskej budove, kde boli do roku 1982 stále expozície vlastivedného charakteru. Od roku 1982 - 1998 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia budovy. 15. mája roku 2001 v nej bola otvorená 1. časť stálej expozície venovaná histórii lekárnictva a hradu a daná do prevádzky Galéria Jozefa Nécseyho, ktorá je vstupnou bránou do stálej expozície. Postupne boli pre verejnosť otvorené stále expozície venované archeologickým lokalitám v regióne, spoločenskému životu v meste Levice a remeslám, Augustu 1968 prostredníctvom fotografií Ladislava Bielika a Ľudovému odevu.

Od roku 1987 sa využíva pre potreby múzea aj Dóboovský kaštieľ, v ktorom sa organizujú rôznorodé výstavy. Tento kaštieľ dal postaviť v roku 1571 na Tekovské múzeum (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)dolnom nádvorí gotického hradu z konca 13. a začiatku 14. storočia, župan Tekovskej stolice Štefan Dobó.
Múzeum vlastivedného charakteru sa v rámci špecializácie zameriava na národopisný a prírodovedný výskum. Zbernou oblasťou pre prírodné vedy je územie východnej časti Podunajskej pahorkatiny, Štiavnické vrchy, juhozápadné svahy Pohronského Inovca a západné svahy Krupinskej planiny, pre národopis vymedzuje zbernú oblasť územie južnej časti bývalej Tekovskej župy a západného Hontu. 

 

 

FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sálaKoncertná sála

FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sála 27.októbra 2004 Tekovské múzeum v Leviciach slávnostne otvorilo v časti stálej expozície v Kapitánskej budove v hradnom areáli koncertnú sálu. Jej akustické riešenie zodpovedá najnovším trendom v tejto oblasti, jej nádherný vzhľad dopĺňajú obrazy  zo zbierkového fondu múzea so zameraním na historické osobnosti a históriu mesta Levíc. Organizujú sa v nej rôznorodé odborné podujatia, koncertov vážnej hudby a je možnosť aj svadobného obradu.

FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sála FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sála FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sála FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sála

 

Juhozápadná bašta - amfiteáter

Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum v Leviciach v období september 2005 až máj 2006 realizovala stavebmé práce na úprave Juhozápadnej bašty pre potreby múzea. Priestor po ukončení prác slúži ako amfiteáter na organizovanie rôznorodých kultúrnych podujatí, ktoré súvisia s historickým charakterom hradného areálu.Finančné prostriedky poskytol Nitriansky samosprávny kraj.

Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter - Módna prehliadka študentov Združenej strednej školy odevnej v Leviciach, 2008 (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)

Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter - Vystúpenie skupiny historického šermu Aldaron z Nitry, 2011 (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)

 

Levické hradné slávnosti

Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach už päť rokov organizuje začiatkom júna levické hradné slávnosti v hradnom areáli a prilahlom parku. Ide o celomestské slávnosti s voľným vstupom pre obyvateľov mesta Levíc, ktoré sa zameriavajú na prehliadku remesiel, scénické stvárňovanie historických tém, vystúpenia hudobných skupín a detských divadiel.

Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Levické hradné slávnosti (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)

 

Medzinárodný deň múzei - Týždeň v múzeu a Noc múzeí a galérií

Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum v Leviciach od začiatku 90. rokov 20. storočia pri príležitosti sviatku múzejníkov organizuje kultúrno-výchovné podujatia. Na začiatku to bolo kultúrne dopoludnie pre žiakov základných a stredných škôl v okrese Levice. Toto sa rozšírilo na celý týždeň a končí celoeurópskym a celoslovenským podujatím Noc múzeí a galérií. Pravidelne sa na ňich predstavujú folklórne, tanečné a Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)hudobné súbory zo základných a Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)stredných škôl z regiónu, základnej umeleckej školy v Leviciach, profesionálne súbory zamerané na detského diváka a vystupenia skupín historického šermu, netradičné sprevádzanie študentami PaSA v Leviciach, prednášky rôznorodého zamerania, tvorivé dielne ale aj "ulička tradičných remesiel", šťastná loptička, predaj propagačného materiálu,a aktuálne výstavy vo výstavných priestoroch múzea. Od roku 2015 sa Noc múzeí a galérií okrem hradného areálu org anizuje aj vo vysunutej expozícii Vodný mlyn Bohunice.

Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH) Tekovské múzeum - Medzinárodný deň múzeí (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)

 

FOTOGALÉRIA HRADU A ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

 

Tekovské múzeum Tekovské múzeum Tekovské múzeum Tekovské múzeum

 

Expozície

História lekárnictva a hradu

Tekovské múzeum - História lekárnictva a hradu (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - História lekárnictva a hradu (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Prvá časť je venovaná histórii lekárnictva v regióne. To má bohatú históriu, veď prvá lekáreň " K čiernemu orlovi " v Leviciach bola založená už v roku 1664 po vyhnaní Turkov z mesta. Ide vlastne o rekonštrukciu pôvodnej expozície z konca 70. rokov 20. storočia, umiestenú dokonca v tých istých častiach Kapitánskej budovy. Základom je originálny lekárenský nábytok z officíny bývalej levickej lekárne "Koruna ", z roku 1823.

Tekovské múzeum - História lekárnictva a hradu (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - História lekárnictva a hradu (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Verejnosti boli sprístupnené aj ďalšie dva priestory, ktoré do začatia rekonštrukcie v roku 1982 slúžili ako depozity zbierkových predmetov. V nich je na oprávnený tlak verejnosti umiestená časť stálej expozície venovaná histórii hradu, nakoľko múzeum sídli v najvýznamnejšej kultúrnej pamiatke na území mesta Tekovské múzeum - História lekárnictva a hradu (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Levice a to je areál levického hradu. V prvej miestnosti prostredníctvom faktografických a obrazových údajov sú zachytené najvýznamnejšie medzníky v histórii hradu od prvej písomnej správy z roku 1318 až po rok 1958, keď sa sídlom múzea stáva hradný areál. V druhej časti je nainštalovaná malá "galéria " palných a chladných zbraní, časť konského postroja a jednotlivé časti zbroja, ktoré používali počas bohatej histórie vojská nachádzajúce sa na hrade.

 

Archeológia

Tekovské múzeum - Archeológia (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Archeológia (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Dňa 13.10.2003 Tekovské múzeum v Leviciach slávnostne otvorilo II. časť stálej expozície - Archeológia - v Kapitánskej budove v hradnom areáli v Leviciach. Táto je zameraná na vývoj spoločnosti od doby kamenej až po včasný stredovek v regióne pôsobenia Tekovského múzea s prihliadnutím na kultúry, ktoré sú pomenované podla nálezísk z okresu Levice. Tekovské múzeum - Archeológia (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Ide o želiezovskú, maďarovskú a Tekovské múzeum - Archeológia (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)čakanskú kultúru. Návštevník má možnosť okrem iného vzhliadnuť kosti a fragmenty kla mamuta zo Zalaby, štiepanú industriu, pracovné náradie z parohoviny, kostí, kameňa, mede a bronzu, antropomorfné plastiky z Levíc a Santovky, plochý idol ženy z Levíc, bochníkový idol zo Šaroviec, zoomorfné dózičky zo Santovky, hlinené nádoby rôzneho tvaru, veľkosti a prevedenia z obdobia lengyelskej, bádenskej, želiezovskej, čakanskej, maďarovskej a keltskej kultúry, bronzové ihlice, náušnice, Tekovské múzeum - Archeológia (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)puklice, Tekovské múzeum - Archeológia (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)sekerky, dláta, bronzový meč, kosák a nožík, hlinené prasleny a lyžice, kostené ihlice, fragmenty „ rímskeho skla“, hlinené a bronzové lampičky, sklenené a jantárové perly a sklenený pohár zo Šaroviec. Expozícia je vhodne doplnená modelmi pravekej „vŕtačky“, chaty z doby kamenej, ručného hrnčiarskeho kruhu a románskych stavieb z „ Baratky“ - prvej osady na území mesta Levíc a pokusmi o rekonštrukciu hroba skrčenca s milodarmi a interieru chaty z doby bronzovej.

 

Spoločenský život a cechy

Tekovské múzeum - Spoločenský život a cechy (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Spoločenský život a cechy (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Dňa 12. decembra 2006 bola slávnostne otvorená III. časť stálej expozície pod názvom Spoločenský život a cechy. Návštevník má možnosť oboznámiť sa s bohatou históriou spolkov na pôde mesta Levice od poslednej tretiny 19. storočia po II. svetovú vojnu - Levický spevokol "Dalárda", Živena - spolok slovenských žien, Levický ženský spolok, Ústav milosrdných sestier, Čitateľský spolok živnostníkov, Ženský izraelitský spolok, Spolok Reviczkého. Veľká pozornosť je venovaná rodine Schoellerovcov, ktorá má veľkú zásluhu na rozvoji celého regiónu. Táto časť je doplnená dobovým nábytkom zo začiatku 20. storočia, sklom, porcelánom, predmetami osobného charakteru, ktoré používali dámy a páni.

Tekovské múzeum - Spoločenský život a cechy (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Spoločenský život a cechy (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Časť cechy je zameraná na históriu cechov a remesiel v regióne. Sú tu vystavované originálne cechové listiny z druhej polovice 19. storočia, pracovné knižky, denník bátovských čižmárov z konca 17.storočia, denník garbiarskeho cechu, predpisy pre cechy a remeselné spolky z roku 1813, vývesné znaky, pečatidlá jednotlivých cechov - najstaršie je z roku 1595, nákončie žrde kostolnej zástavy čižmárskeho cechu. Lákadlom pre návštevníkov je dielňa čižmárov s pôvodným náradím. V závere sa návštevník môže oboznámiť s najznámejším remeslom v regióne - pukanským hrnčiarstvom a jeho nádhernými výrobkami.

 

Ladislav Bielik - August 1968

Tekovské múzeum - Ladislav Nielik - August 1968 (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Stála expozícia má ambíciu priblížiť historické udalosti z 21. augusta 1968 v Bratislave prostredníctvom Bielikových fotografií, rodáka z Levíc. Tekovské múzeum - Ladislav Nielik - August 1968 (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)V prvej z miestnosti sa sprostredkováva silný autentický zážitok formou netradičnej inštalácie. Zachované Bielikové negatívy - 40 kinofilmových pásov obsahujúcich spolu 187 naexponovaných políčok formátu 24 x 36 mm zväčšených vo forme fotografických kontaktov vrátane kinofilmovej perforácie ponúkne návštevníkovi expresívny fotografický dokument bez selekcie. Pocit tmavej komory oblepenej po obvode kontaktmi v plnom dvojzmysle slovného spojenia - Vojenská moc verzus Sloboda.
Tekovské múzeum - Ladislav Nielik - August 1968 (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)V druhej miestnosti sa prezentuje najznámejšia slovenská fotografia - Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom ( zaradená medzi 100 najznámejších svetových fotografií 20. storočia ). Samozrejme návštevník múzea tu dostane aj ďaľšie informácie, hlavné témy sú : Ľudský príbeh, Príbeh fotografa Ladislava Bielika, rodáka z Levíc, Príbeh fotografie Čierne dni, Smena mimoriadne vydanie mládežníckeho denníka Smena zo dňa 22. augusta 1968, Bielik a Levice - Fakty, dokumenty a podklady o rodine Bielik v Leviciach.
Súčaťou je aj prezentácia dobových dokumentov na LCD obrazovkách.

 

Ľudový odev

Tekovské múzeum - Ľudový odev (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Ľudový odev (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Ľudový odev (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Národopisná časť stálej expozície prezentuje ľudový odev piatich odevných mikroregiónov levického okresu – „čiľejkárski“, kozárovský, žemberovský, dolno-pohronský a dolno-poipliansky. Ten je prezentovaný na figurínach umiestnených na pódiu.

Samostatné miesto v expozícii majú ručníky a čepce z odevných Tekovské múzeum - Ľudový odev (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Ľudový odev (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)mikroregiónov okresu a ľudové šperky, ktoré sa nosili na sviatočnom odeve, či už vo väčšej alebo menšej miere.

Tekovské múzeum - Ľudový odev (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)V expozícii sa nachádzajú aj šperky, ktoré nepochádzajú z nášho regiónu, ale od zakladateľa múzea Jozefa Nécseyho a pochádzajú z iných častí Slovenka i južnej Európy. Taktiež sú tu šperky novodobé, ktorých výrobcovia sa inšpirovali tradičnými motívmi. Vo výstupnej časti stálej expozície je vytvorený priestor pre „Predmet mesiaca“. Celá expozícia je doplnená dobovými fotografiami.

Tekovské múzeum - vysunuté expozície

 

Skalné obydlia Brhlovce

 

Vodný mlyn Bohunice

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA VÝROBY FAJOK A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK NA SLOVENSKU IITekovské múzeum v Leviciach vydalo v mesiaci júl 2016 zborník príspevkov z II. medzinárodnej konferencie konanej 13.9.2013 a z III.medzinárodnej konferencie konanej 10.9.-11.9.2015 v Tekovskom múzeu v Leviciach pod názvom HISTÓRIA VÝROBY FAJOK A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK NA SLOVENSKU II. Obsahuje 18 odborných príspevkov.
Je možné si ho zakúpiť v Tekovskom múzeu v Leviciach, cena je 3.-€.
Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Kalendárium

 

Kalendárium na rok 2018 (PDF)

Kapitánska budova:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.02.2018 06.05.2018 Banícky stav nech je velebený / Flaše trpezlivostiFlaše trpezlivosti
Pavol Konečný a Silvia Habániková, rodená Konečná
     
11.05.2018 04.06.2018 Dni fotografie v Leviciach 2018Dni fotografie v Leviciach 2018
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fotogravity o. z. Levice
     
07.06.2018 29.07.2018 Paleta štýlov XII
Maturitné práce študentov Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach
     
01.08.2018 01.11.2018 Svet macíkov
Zo súkromnej zbierky Anny Szóda ( MR)
     
07.11.2018 09.02.2019 Čokoláda
Zo zbierkového fondu Múzea obchodu v Bratislave
     

Dobóovský kaštieľ:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.11.2017 18.02.2018 Zlatá éra motocyklistikyZlatá éra motocyklistiky
Zo zbierky historických motocyklov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
     
26.02.2018, vernisáž o 15.00 29.04.2018 Banícky stav nech je velebenýBanícky stav nech je velebený
Výber zo zbierkového fondu župného múzea Tatabánya ( MR)
     
09.05.2018 19.08.2018 Príroda Levíc
Zo zbierkového fondu Tekovského múzea v Leviciach
     
28.08.2018 11.11.2018 Spomienky na prvú republiku
Výstava k storočnici 1.ČSR
     
15.11.2018 25.02.2019 Od chmeľu k pivu
Zo zbierkového fondu Tríbečského múzea v Topoľčanoch
     

Galéria Jozefa Nécseyho:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.02.2018 25.03.2018 Ja tu šanujem VásJa tu šanujem Vás
Marek Tušan
     
28.03.2018 07.05.2018 Tajomstvá
Keramika a obrazy Juliana Hadvigová
     
11.05.2018 04.06.2018 Dni fotografie v Leviciach 2018Dni fotografie v Leviciach 2018
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach,
Fotogravity o. z. Levice
     
08.06.2018 29.06.2018 Výtvarné práce žiakov Základnej umeleckej školy v Leviciach
     
04.07.2018 02.09.2018 Vášne
Mgr. art. Gabriela Antalová
     
05.09.2018 28.10.2018 Da Vinciho stroje - výsledky umu a rúk našich predkov z dielne Františka Kosorína
     
30.10.2018 09.12.2018 Artografia
Melinda Steinerová-Majerčíková
     
12.12.2018 16.02.2019 Obnovené dedičstvo
Reštaurované umelecké diela zo zbierky rodiny Nécsey
     

Výstavy mimo sídla múzea:

 

 

 

Kultúrne a iné podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
01.11.2017 01.07.2018 FotosúťažFotosúťaž
Tekovské múzeum v Leviciach pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Levickom hrade.
     
01.03.2018, 16.00   Pavol Šteiner: Babylon armádPavol Šteiner: Babylon armád
- prezentácia novej publikácie
  v koncertnej sále
     
13.03.2018 14.03.2018 Bábkové divadlo v múzeu: Poštár známkaBábkové divadlo v múzeu
Poštár známka

Naučíme sa základné pravidlá ako sa správať na ceste a to všetko vďaka veselému rozprávaniu Poštára Známku
Divadlo z domčeka
Koncertná sála v stálej expozícii múzea. Vstupné 1 €
     
11.05.2018 jún 2018 Dni fotografie v Leviciach 2018
Výstavy, tvorivé dielne, prednášky, semináre, koncerty
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fotogravity o. z. Levice, Tekovské múzeum v Leviciach, Mesto Levice
Mesto Levice, Synagóga a areál Levického hradu
     
19.05.2018   Noc múzeí a galérií 2018
Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí
Vernisáž 3.ročníka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „ Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí“
Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach
Vysunutá expozícia Vodný mlyn Bohunice a areál Levického hradu. Vstupné 1 €
     
09.06.2018   Hradné slávnosti
Mesto Levice, MsKS v Leviciach, Tekovské múzeum v Leviciach
Areál Levického hradu a hradného parku
     
18.06.2018 20.06.2018 Stredoveké dni na Levickom hrade
Areál Levického hradu. Vstupné 1 €
     
08.12.2018   Vianoce v múzeu
Tekovské múzeum v Leviciach, Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach a Územný spolok Slovenského červeného kríža v Leviciach
Areál Levického hradu
     

PONUKA PREDNÁŠOK (Ponukový list v PDF)

Prednášky sa konajú v kultúrno-výchovnej miestnosti v hradnom areáli, kapacita miestnosti je 50 poslucháčov. Prednášky sú vhodné pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Prednášky sú podľa možnosti spestrené ukážkami zo zbierkového fondu a prezentáciou s využitím dataprojektoru. Trvanie jednej prednášky je cca 45 minút.
Vstupné je jednotné vo výške 0,50 € na osobu.
S prehliadkou výstavy je vstupné 0,70 € na osobu.
Termíny prednášok so spresnením témy je nutné v časovom predstihu (minimálne 14 dní vopred) konzultovať s prednášajúcim telefonicky alebo elektronickou poštou.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!