Tekovské múzeum Levice - fotogaléria hradu a zbierkových predmetov
* Tekov Museum Levice: Photogallery of Castle and Collections

 

Hrad

Expozície

Zbierkové predmety Archeológia

Zbierkové predmety Etnografia

Zbierkové predmety História

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!