Trenčianske múzeum (TNM) Trenčín
* Trencin Museum (TNM)

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Mierové námestie 46, P.O.Box 120, 912 50 Trenčín

Tel.: +421 32 743 44 31-3, +421 32 743 55 89
E-mail: info@muzeumtn.sk
Www: www.muzeumtn.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 9.00 - 16.00

 

História-popis

Trenčianske múzeumTrenčianske múzeumVznik trenčianskeho múzea súvisel úzko so založením Prírodovedného spolku župy Trenčianskej v roku 1877. Zlúčením s Muzeálnou spoločnosťou v roku 1912 vzniklo Trenčianske múzeum a v roku 1940 sa zbierky presťahovali do dnešnej budovy - bývalého Župného domu.
Trenčianske múzeum napriek svojim prírodovedným tradíciám je múzeom vlastivedného typu. Vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod.

 

Expozície

Z dejín a kultúry Trenčianskej župy a slobodného kráľovského mesta.

 

Expozícia Katov dom

Katov dom Katov dom Katov dom
Katov dom Katov dom Katov dom Katov dom
Katov dom Katov dom Katov dom Katov dom

 

Ostatné stále expozície sa nachádzajú mimo sídla Trenčianskeho múzea a sú uvedené nižšie:

 

Trenčiansky Hrad a jeho expozície

 

Múzeum Beckov - Kúria Ambrovec

 

Múzeum Čachtice - Draškovičovský kaštieľ

 

Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom

 

Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou

 

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka Uhrovec

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!