Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany,
Múzejné oddelenie Piešťany
* Military Historical Museum Piestany

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Orviská cesta LDS-F-6, 921 01 Piešťany
Expozícia: Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992
Sídlo expozície: Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 791 38 04
E-mail: vhmpiestany@vhu.sk
Www: www.vhu.sk

 

Otváracie hodiny

 

jún až september:
utorok až nedeľa vstup do múzea: 10.00, 13.00, 15.00 h

október až máj (vopred nahlásené skupiny v počte 10 až viac osôb):
utorok až piatok vstup do múzea: 10.00, 13.00 h

Technická prestávka od 12.00 – 13.00 h

 

Vstupné

 

Dospelí: 1 €
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR, členovia Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Spoločnosti slovenských archivárov a deti do 15 rokov vstup zdarma.

 

História-popis

Vojenský historický ústavVojenské historické múzeum (VHM) Piešťany tvorí organickú súčasť VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený 1. mája 1994. VHM je rezortné špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou, zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 pôvodne so sídlom v Trenčíne. Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Vojenské historické múzeum PiešťanyOzbrojených síl SR širokej verejnosti. Odborné zameranie a špecializácia múzea spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska.
VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení:
• Múzejného oddelenia Piešťany so stálou expozíciou „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 - 1992“;
• Múzejného oddelenia Svidník s centrálnou expozíciou „Dejiny vojenstva na východnom Slovensku v rokoch 1914 - 1945".

 

Vojenské historické múzeum PiešťanyMúzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované.

 

Expozície

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA EXPOZÍCIÍ

 

Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992

Dňa 25. 9. 2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom “Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. Vojenské historické múzeum PiešťanyV expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných múzejných predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. Múzejné oddelenie Piešťany registruje k 31.12.2015 v zbierkovom fonde 8 914 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených viac ako 18 500 predmetov múzejnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných múzejných predmetov je uložená na vonkajších plochách.

 

Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách: Ťažisko expozície je v hale č. 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992. Na prelome roku 2009 – 2010 bola v hale vykonaná čiastočná reinštalácia a doplnenie nových zbierkových predmetov. V hale č. 2 je vystavovaná ľahká obrnená technika, pre rok 2010 doplnená o nové zbierkové predmety. V hale č. 3 je vystavovaná ťažká pásová technika. Hala bola tiež doplnená novými zbierkovými predmetmi.

Vojenské historické múzeum Piešťany Vojenské historické múzeum Piešťany Vojenské historické múzeum Piešťany

 

Vonkajšia expozícia je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov:

• letecká technika a technika protivzdušnej obrany;
• ženijná technika;
• tanková a obrnená technika;
• delostrelecká technika.

Vojenské historické múzeum Piešťany Vojenské historické múzeum Piešťany Vojenské historické múzeum Piešťany
Vojenské historické múzeum Piešťany Vojenské historické múzeum Piešťany Vojenské historické múzeum Piešťany

 

Okrem prezentácie zbierkových predmetov v stálej expozícii sa múzejné oddelenie Piešťany prezentuje verejnosti múzejnou technikou pri rekonštrukciách historických bojov a organizo-vaním prezentačných akcií spojených s dynamickými ukážkami pri rôznych príležitostiach, napr. „Noc múzeí“, „Deň ozbrojených zložiek s deťmi“ a iné“.

Múzejné oddelenie vo Svidníku:

VHM Piešťany - Múzejné oddelenie Svidník

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!