Vojenské historické múzeum Piešťany,
Múzejné oddelenie Svidník
* Military Historical Museum Svidnik

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Bardejovská 14, 089 01 Svidník

Expozícia: Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945
Tel.: +421 54 752 13 98
E-mail: vhmsvidnik@vhu.sk
Www: www.vhu.sk

 

Otváracie hodiny

 

Múzejné oddelenie VHM Svidník (Centrálna expozícia):
1.máj - 15.október: Ut- Ne 9.00 - 17.00
16.október - 30.november/1.apríl - 30.apríl: Ut-Pi 9.00- 15.00 / So-Ne 11.00 - 15.00
1.december - 31.marec: Ut-Pi 9.00- 15.00
sobota, nedeľa, štátne sviatky: zatvorené

 

Vyhliadková veža Dukla
1.máj - 15.október: Ut- Ne: 9.00 - 17.00 (Posledný vstup: 16.30 h)

 

Vstupné

 

Dospelí: 1 €
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR, členovia Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Spoločnosti slovenských archivárov a deti do 15 rokov vstup zdarma.

 

História-popis

Vojenské múzeumVojenské múzeumMúzejné oddelenie Svidník svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory múzea boli verejnosti slávnostne sprístupnené 4. októbra 1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska v rokoch 1914-1945. V správe múzejného oddelenia Svidník je „Centrálna expozícia“, ktorá sa nachádza v štýlovej budove s priľahlým parkom bojovej techniky vo Svidníku a vyhliadková veža na Dukle.

Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31.12.2015 v zbierkovom fonde 10 542 zbierkových predmetov.

 

Expozície

Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 - 1945

Vojenské múzeumVojenské múzeumHlavná expozícia múzea na Bardejovskej ulici vo Svidníku dokumentuje obdobie bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo východných Karpatoch v medzivojnovom období a v období 2. svetovej vojny, s dôrazom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánskeho hnutia a oslobodzovania územia východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V mesiaci október 2011 za účasti ministra obrany Slovenskej republiky bola pre verejnosť otvorená nová zmodernizovaná centrálna expozícia. Na paneloch si návštevníci môžu prezrieť dobovú fotodokumentáciu s príslušným textom, chronológiu významných udalostí daného obdobia a dôležité skutočnosti z dejín vojenstva na Slovensku. Expozícia je bohato doplnená trojrozmernými exponátmi – figurínami v historických uniformách, strelnými a chladnými zbraňami, odznakmi, medailami, strelivom a náloživom, vojenskou technikou a rôznym dobovým vojenským materiálom.

Vojenské múzeumVojenské múzeumPo prehliadke expozície v centrálnej budove si záujemcovia môžu prezrieť vonkajšiu expozíciu – Park bojovej techniky, v ktorom je vystavovaných celkom 15 veľkorozmerných zbierkových predmetov. Medzi najvzácnejšie z týchto exponátov patrí kolopásový nemecký obrnený transportér D-7, sovietsky gardový mínomet M-13 a sovietske dopravné lietadlo Lisunov Li-2.

 

Vyhliadková veža, Dukliansky priesmykVyhliadková veža, Dukliansky priesmyk

V bezprostrednej blízkosti štátnej hranice sa nachádza vyhliadková veža. Pôvodná drevená veža bola sprístupnená návštevníkom pri príležitosti 15. výročia a slúžila až do roku 1967. Vyhliadková veža, Dukliansky priesmykTerajšia vyhliadková veža bola sprístupnená v októbri 1974 pri príležitosti 30. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Výška veže je 49 metrov. Interiér vyhliadkovej veže vhodne dopĺňajú umelecké diela akademického sochára A. Račku, J. Koreňa. V priestoroch hornej kupoly je umiestnený plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc Slovenskému národnému povstaniu, situačná mapa priestoru Duklianskeho priesmyku. Za pekného počasia je z vyhliadkovej veže krásny výhľad na Dukliansky priesmyk, Vyšný Komárnik aj časť poľského pohraničia.

 

Národná kultúrna pamiatka Duklianske bojisko

V pôsobnosti Vojenského historického ústavu Bratislava vo Svidníku a na Dukle je aj odborná starostlivosť o Duklianske bojisko – národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dukelské bojisko (na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 24 z 27. 2. 1961).
Národná kultúrna pamiatka je územne rozdelená do dvoch lokalít:
1. Dukla - pamätník čs. armádneho zboru - v katastrálnom území Vyšný Komárnik,
2. Pamätník sovietskej armády - v katastrálnom území Svidník.

 

Dukla - pamätník čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom

Pamätník a cintorín československých vojakov Vojenské múzeum Vyšný KomárnikDominantou národnej kultúrnej pamiatky je Pamätník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu Ing. arch. J. Grusa. Pamätník s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov. Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1 256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zPamätník a cintorín československých vojakov Vojenské múzeum Vyšný Komárnikboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka je vojnový cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Pamätník a cintorín československých vojakov Vojenské múzeum Vyšný KomárnikNávštevníci pamätníka čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom si môžu pozrieť aj tri pomníky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pamätníka: pomník prieskumnej jednotky, ktorá prvá vstúpila na územie Československa, pomník ženistov a pomník na mieste tragédie generála Jaroslava Vedrala – Sázavského.

 

 

 

Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku

Vojenské múzeumV tesnej blízkosti areálu múzea vo Svidníku sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Pamätník bol postavený v roku 1954 na základe projektu Ing. arch. K. Lodra, V. Šedivého a J. Krumprechta. Autormi sochárskych prác sú akademickí sochári:
O. Kozák, J. Hana, F. Gibala. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov. Pred pamätníkom je umiestnená bronzová socha sovietskeho vojaka. Jej autormi sú J. Bartoš a J. Hana.
V komplexe pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Vojenské múzeumV areáli Duklianskeho bojiska, od rázcestia obce Kapišová až po slovensko-poľský hraničný priechod Dukla, sa nachádza expozícia v prírode s rozmiestnenou bojovou technikou. Priamo pri rázcestí Kapišova je na kamennom podstavci umiestnené stredný tanky T-34/85 a tank Pz IV G. Tanky symbolizujú boje, ktoré tu prebiehali v jeseni 1944. V obci Hunkovce je nemecký vojnový cintorín, kde je pochovaných približne 3100 nemeckých vojakov, ktorí padli počas bojov v duklianskom regióne. V katastri Nižného Komárnika je na kamennom podstavci umiestnené bitevné lietadlo AVIA B-33, licenčne vyrábaný Iljušin IL-10 a sovietsky protilietadlový 85 mm kanón.
Vojenské múzeumVojenské múzeumV katastrálnom území Vyšného Komárnika sa nachádzajú zrekonštruované pôvodné palebné postavenia československých delostrelcov a zemľanky (bunkre) štábu 3. čs. brigády. Nad obcou v teréne je umiestnené sovietske dopravné lietadlo Lisunov Li-2. Boje čs. jednotiek s nemeckou obranou symbolizuje aj sovietsky 76 mm kanón a stredný tank T-34/85 v tesnej blízkosti pamätníka čs. armádneho zboru.

 

Vojenské múzeumÚdolie smrti

Medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená tanková technika, znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 stredných tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944.

 

Expozície sú súčasťou Vojenského historického múzea v Piešťanoch

 

Informačný leták (PDF)

 

Informačná tabuľa - Expozícia Svidník a Duklianske bojisko areál

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
10.05.2017, vernisáž o 11.00 30.09.2017 Jozef Nemec: Reminiscencie z vojenských cvičení

Ozbrojené sily Slovenskej republiky zastúpené Personálnym úradom OS SR Liptovský Mikuláš a Vojenský historický ústav Bratislava Vás pozývajú na výstavu Jozef Nemec Reminiscencie z vojenských cvičení.
Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 10. mája 2017 o 11:00 vo výstavných priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického múzea - Múzejného oddelenia Svidník.

 

20.05.2017   Noc múzeí a galérií 2017
Plagát k podujatiu (PDF)
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!