Vlastivedné múzeum v Hlohovci
* Homeland Museum Hlohovec

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec

Tel.: +421 33 730 03 37
E-mail: vmh@zupa-tt.sk
Www: www.muzeumhlohovec.sk


Výstavná sieň Vlastivedného múzea v Hlohovci
Rázusova 6, Hlohovec
Tel.: +421 33 7301639

Informácie

 

Plán verejného obstarávania na rok 2018 (PDF)

Plán verejného obstarávania na rok 2017 - aktualizácia k 30.9.2017 (PDF)

Plán verejného obstarávania na rok 2017 - aktualizácia k 30.6.2017 (PDF)

Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Projektová dokumentácia - Statické zabezpečenie stavby výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci “ (PDF)

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Fotograf (PDF)

Plán verejného obstarávania na rok 2017 - aktualizácia k 31.3.2017 (PDF)

Plán verejného obstarávania na rok 2017 (PDF)

Plán verejného obstarávania na rok 2016 - 2. úprava počas roka 2016 (PDF)

Výberové konanie na pracovnú pozíciu – dokumentátor (PDF)

Výberové konanie na pracovnú pozíciu - konzervátor (PDF)

Plán verejného obstarávania na rok 2016 - úprava počas roka 2016 (PDF)

Plán verejného obstarávania na rok 2016 (PDF)

Výberové konanie na pracovnú pozíciu – dokumentátor (PDF)

Výberové konanie na pracovnú pozíciu – botanik (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk: Čalúnenie panelov vrátane montáže, demontáže a prevozu vo výstavnej sieni Robotníckeho domu (PDF)

Výzva na predkladanie cenových ponúk – stravné lístky (PDF)

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk: Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk: Vyhotovenie publikácií Momografia Valaská Belá (PDF)

Výberové konanie na pracovnú pozíciu – historik (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk: Vyhotovenie publikácií (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk: Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov (PDF)

Súhrnná správa - I. štvrťrok (PDF)

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi 8.00 - 16.00 / Ne 13.00 - 18.00
Výstavná sieň Rázusova 6: Ut-Pi 8.00 - 16.00 / So 13.00 - 18.00

 

Vyhliadková veža:
Po – Pia 8.00 – 15.30 hod.
iba na telefonické objednanie (minimálny počet v skupine 4 osoby)
So – Ne 13.00 – 18.00 h - stála služba
Stála služba zabezpečená počas celomestských akcií Deň Kvetov, Michalský jarmok, Vianočné trhy
Počas štátnych sviatkov zatvorené

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1,20 €
Deti, Študenti, dôchodcovia, ZŤP:0,80 €
Deti do 6 rokov: bezplatne
Foto, kamera: 6,64 €

 

Vyhliadková veža: uvedené nižšie

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne do stálych expozícií a Dolnej výstavnej siene

História-popis

Vlastivedné múzeum v HlohovciVlastivedné múzeum v HlohovciVlastivedné múzeum v Hlohovci bolo založené v roku 1959. Múzeum patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Spravuje kvalitné zbierky spoločenských a prírodných vied, predovšetkým v odboroch história, archeológia, národopis, zoológia a botanika.Najpočetnejšie sú zbierky z odboru entomológia.


Vlastivedné múzeum v HlohovciVlastivedné múzeum v HlohovciMúzeum sídli v objekte františkánskeho kláštora, ktorý dal v roku 1492 postaviť Vavrinec Ujlaki a dnes je kultúrnou pamiatkou. Vo výstavnej sieni na Rázusovej ulici č.6 sú inštalované výstavy muzeálneho a galerijného charakteru.

 

 

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Vlastivedné múzeum v HlohovciExpozícia historického nábytku sa nachádza v pôvodnej kláštornej jedálni. V rámce expozície sa predstavujú základné typy nábytkového zariadenia z 18. - 19. -teho storočia.

 

Cieľom expozície Hlohovec - feudálne mesto je dokumentovať a prezentovať staršie dejiny mesta, a to od najstaršej písomnej zmienky do obdobia buržoáznej revolúcie 1848/49.

 

Vlastivedné múzeum v HlohovciExpozícia Stavovce okolia Hlohovca oboznamuje s hlavnými zástupcami tejto časti fauny regiónu medzi Malými Karpatami a Považským Inovcom.

 

Expozícia Ženský ľudový odev približuje tradičnú ľudovú kultúru okolia Hlohovca, Trnavy a Piešťan na podobách odievania v minulosti.

 

Archeologická expozícia Klenotnica dávnoveku dokumentuje praveké a včasnohistorické osídlenie hlavne v oblasti zberného regiónu múzea.

 

Expozícia historického portrétu a grafiky je inštalovaná v naznačenom meštianskom interiéri z 18. a 19.-teho storočia. Jedná sa o zbierku obrazov z hlohoveckého zámku, pričom najcennejšie sú portréty príslušníkov rodiny Erdődyovcov.

 

Františkáni na Slovensku

 

Porcelán, kamenina, sklo v ľudovom prostredí

 

Dejiny hradu a zámku v Hlohovci

 

Vyhliadková veže Hlohovec

otvorené od 30.03. do 30.10.
Sezónne sprístupnenie vyhliadkovej veže rímsko-katolíckeho kostola sv. Michala Archanjela v Hlohovci a expozície historických fotografií a vyobrazení Hlohovca vo veži kostola.
Miesto konania: Námestie Sv. Michala 1, Hlohovec

Otváracie hodiny:
Po – Pia 8.00 – 15.30 hod.
iba na telefonické objednanie (minimálny počet v skupine 4 osoby)
So – Ne 13.00 – 18.00 h - stála služba
Stála služba zabezpečená počas celomestských akcií Deň Kvetov, Michalský jarmok, Vianočné trhy
Počas štátnych sviatkov zatvorené

Cenník: Deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby - zdarma
Žiaci a študenti do 18 rokov, dôchodcovia a ZŤP - 0,80 €
Dospelí - 1,20 €

Zakúpená vstupenka na vyhliadku platí aj ako jednorazová voľná vstupenka do výstavných a expozičných priestorov múzea po dobu kalendárneho roka, v ktorom bola zakúpená.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Kalendárium

 

Budova kláštora, Františkánske nám. 1:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.02.2018 04.03.2018 Tradícia a súčasnosť v drotárstve
     
01.02.2018 04.03.2018 Eva Kostolányová
     
04.04.2018 09.05.2018 Bolo u nás more
     
04.04.2018 09.05.2018 Festival enviromentálneho filmu (16. ročník)
     
14.05.2018 17.06.2018 Krásy Slovenska v zbierke Thomasa Klimeka Warda
     
20.06.2018 19.08.2018 Anton Drimaj - Antická Sicília vo fotografii
     
20.06.2018 19.08.2018 Dezider Castiglione
     
24.08.2018 30.09.2018 Obraz Slovenska v dejinách Československa
     
24.08.2018 30.09.2018 Prvá svetová vojna v regióne Hlohovca
     
05.10.2018 04.11.2018 Fraštacký tŕň
Bienále súťaže kresleného humoru
     
08.11.2018 09.12.2018 90. výročie organizovaného rybárstva v Hlohovci
Výročná výstava MsO Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci
     
     

Dolná výstavná sieň na Rázusovej ul. 6:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Horná výstavná sieň na Rázusovej ul. 6:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!