Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou
* Homeland Museum Hanusovce nad Toplou

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Zámocká ul. 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Tel.: +421 57 445 23 71
Mobil: +421 914 28 43 55
E-mail: muz.hanus@gmail.com, vmuzeumhanus@stonline.sk
Www: www.muzeumhanusovce.sk

 

Otváracie hodiny

 

október - máj: Po-Pi 7.30 - 15.00
jún - september: Po-Pi 7.30 - 18.00 / So-Ne 14.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Stále expozície Hanušovce nad Topľou

Základné vstupné - dospelí: 3 €
Deti, Študenti, dôchodcovia: 1,50 €
Foto, kamera: 2 €

Výstavy

Základné vstupné - dospelí: 0,50 €
Deti, Študenti, dôchodcovia: 0,20 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne do stálych expozícií

História-popis

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad TopľouVlastivedné múzeum Hanušovce nad TopľouVlastivedné múzeum v Hanušovciach je od 1.1.2017 súčasťou Krajského múzea v Prešove pod hlavičkou Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou. Pôvodné regionálne múzeum so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou stratilo svoju právnu subjektivitu, ale jeho geografické a odborné zameranie na dokumentáciu histórie a osobitosti prírodných pomerov vranovského regiónu zostalo. V roku 2014 sa jeho hlavnou značkou stal Archeopark Živá archeológia, jedinečné archeologické múzeum pod holým nebom, jediné živé múzeum takéhoto typu na Slovensku. V ostatných rokoch sa zvýšený dôraz kladie tiež na prezentáciu nádhernej renesančno-barokovej architektúry ako sídla šľachty rozširovaním dobovo zariadených interiérov.
Múzeum vzniklo v roku 1975. Od r. 1976 sa sídlom múzea stal renesančno-barokový kaštieľ, ktorého pomerne rozsiahlu blokovú budovu postavili na prelome 17.-teho a 18.-teho storočia. Charakteristickými sú hmotovo výrazné nárožné veže. Pri úpravách v 18.-tom storočí dostal objekt manzardovú strechu a veže získali strechy zvonové. lnteriéry a fasáda kaštieľa majú bohatú štukovu výzdobu.

 

 

Expozície

Kaštieľ

 

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad TopľouExpozícia História vranovského regiónu prezentuje históriu vranovského regiónu prostredníctvom exponátov z oblasti archeológie, histórie a umeleckej histórie. Expozícia začína najstaršími obdobiami ľudských dejín a končí dejinami druhej svetovej vojny. Prináša základné informácie o významných pamiatkach regiónu, remeslách, najdramatickejších udalostiach (cholerové povstanie, partizánske hnutie). Súčasťou expozície je samostatná časť venovaná dejinám mestečka Hanušovce a objektu Kaštieľa.

 

Expozícia Prírodné pomery okresu Vranov nad Topľou podáva prehľad vývoja živej a neživej prírody okresu od druhohôr až po súčasnosť. Predstavuje geologické a mineralogické zaujímavosti, významnú zbierku treťohorných fosílií, flóru a faunu pririečnych nív a lesov.

 

Expozícia Dobovo zariadené interiéry prináša náznak zariadenia interiéru v čase, kedy objekt slúžil ako panské sídlo, prípadne zaujímavé interiérové celky z mladších období. Nachádzame tu pseudobarokový súbor nábytkuHnedého salónu, obývací komplet a spálňu. Novým interiérovým zariadením je jedinečný súbor sedacieho nábytku v štýle art-deco, doplnený o ďalšie súčasti, vrátane impozantnej kachľovej pece.

 

Budova správcu

 

Duch národa - etnografická expozícia je situovaná v zaujímavom interiéri zrekonštruovanej Budovy správcu (Zámocká 151/4) pri tzv. Malom kaštieli. Predstavuje interiér a náznak exteriéru typického ľudového obydlia tohto regiónu.

 

Archeopark

Jediné živé archeologické múzeom v prírode na Slovensku - Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou - ponúka možnosť nielen vidieť, ale zažiť návrat do najstarších období ľudských dejín. Päť obydlí z piatich období praveku a včasného stredoveku je obohnaných palisádou so vstupnou vežou. Objekty z doby kamennej, bronzovej, železnej a slovanského obdobia sú replikou archeologických nálezov z východného Slovenska.
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou - ArcheoparkV obydliach sa nachádza jednoduchý nábytok a predmety dennej potreby . Interiéry dopĺňajú plastiky muža, ženy a dieťaťa, odeté do ručne ušitých odevov, s typickými doplnkami. Podobné odevy si môžu zapožičať aj návštevníci, ktorí si tiež môžu vyskúšať rôzne činnosti - prácu s kamennou sekerou, drevenou motykou, váhu bronzového či železného meča, mletie obilia na rotačnom mlynčeku a mnohé iné. Jedinečnosťou hanušovskéhoarcheoparku v rámci Európy je voľné rozmiestnenie jednoduchých hudobných nástrojov.
Najstarším objektom archeoparku je kožený stan – replika obydlia asi spred 30 000 rokov. Najmladším je zrub Slovanov z 9.-10 storočia. Prehliadka archeoparku tak umožňuje imaginárne prejsť v čase vyše 30 tisícročí. Významnou súčasťou areálu je hrnčiarska dielňa s dvojkomorovou pecou - replikou nálezu z Prešova. Dielňa je pri dome Keltov, prvého historicky známeho etnika v našej oblasti. Obísť nemožno ani areál so zvieratami, ktoré dotvárajú živú atmosféru archeoparku. Najnovšie pribudla do areálu výnimočná stavba – na Slovensku jediná a v rámci Európy tiež ojedinelá replika šperkárskej sklárskej pece.

Archeopark ponúka možnosť oddychu a zábavného učenia sa v každom čase. Najlepšie však počas archeofestivalov a remeselných edukácii. Každoročne sa začiatkom apríla koná jarný festival (Otváranie brány) a koncom septembra jesenný (Zatváranie brány). Počas festivalov sa štiepe kameň, pletú koše z prútia, vyrába keramika v ruke i na kruhu, vypaľuje sa v hrnčiarskej peci, tkajú sa tkanice, zhotovujú sa drôtené šperky, strieľa sa z luku, varí sa strava a mnohé iné. Archeologické experimenty sú ešte odvážnejšie – pracuje sa so sklom, odlieva sa bronz, tká sa na zvislých krosnách. Na jednoduché remeselné činnosti sa možno skupinovo prihlásiť kedykoľvek.Archeopark umožňuje zažiť jedinečný výlet v čase v jedinečnom priestore.

 

Kalendárium

 

Výstavy a kultúrne podujatia Krajského múzea v Prešove, Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a Kaštieľa v Stropkove v decembri 2017 (PDF)

Výstavy a kultúrne podujatia Krajského múzea v Prešove, Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a Kaštieľa v Stropkove v januári 2018 (PDF)

 

Hanušovce n/T:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
02.10.2017, vernisáž o 17.00 30.12.2017 Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách

- umelecko-historická prezentácia 800 rokov starej uhorskej nobility, šľachtického rodu Dessewffy na portrétoch a fotografiách zo zbierok Východoslovenského múzea, Krajského múzea v Prešove, Šarišského múzea v Bardejove, Galérie a múzea Ľudového umenia v obci Fintice, Národného múzea v Bratislave, Múzea v Kežmarku a zo súkromných zbierok potomkov rodiny Dessewffy z Černeku a Kamenice.

 

06.10.2017,
10.00 - 14 00
30.11.2017 Putujeme a spoznávame

1.podujatie na TRANSKARPATSKEJ ARCHOLOGICKO-KULTÚRNEJ CESTE
V Archeopartku Živá archeológia – Hanušovce nad Topľou

Tlačová správa k podujatiu (PDF)

 

08.12.2017, vernisáž o 16.00 31.12.2017 Od Lucie po Troch kráľov

Výstava dokumentuje zvyky na dedine v zimnom období.

 

10.12.2017   Od Lucie po Troch kráľov

- predvianočné popoludnie pri sviečke spojené s malým predvianočným jarmokom (oblátky, vianočné ozdoby, perníčky... s predvádzaním činností)

 

     

 

Ponuka programov:

Poldeň v múzeu - interaktívny program pre záujmové skupiny - remeselné činnosti v Dielni starých remesiel (pradenie, tkanie, výroba hlineného riadu na kruhu a v ruke, práca s medeným drôtom atď.) – je potrebné vopred dohodnúť termín a konkrétnu náplň.
Vychádzky v Hanušovciach a po ich okolí (pre organizované skupiny)

Ponuka vyučovacích hodín v múzeu (Podľa záujmu)
Prednášková činnosť (Podľa záujmu)

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!