Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
* Jan Thain Museum in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Pribinova 6, 940 62 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 00 32
Výstavné priestory M.R.Štefánika 58: +421 35 640 06 26
E-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Www: www.muzeumnz.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok - piatok: 09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota, nedeľa: len pre vopred ohlásené skupiny

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1,50 €
Dôchodcovia: 1,- €
Žiaci: 0,50 €

 

História-popis

Múzeum Jána ThainaPrvé múzeum v Nových Zámkoch bolo založené v roku 1936 pod názvom Mestské múzeum. Pri príležitosti 250. výročia oslobodenia Nových Zámkov spod osmanskej nadvlády bola otvorená výstava s tureckou tematikou. Zásluhu na otvorení múzea i výstavy maju Ľudovít Albrecht, dr.Vojtech Szöke, profesor János Thain a dr. Eugen Saskó. V roku 1937 sa sídlom múzea stala budova hotela " Zlatý lev ", kde boli dočasne zriadené aj výstavné priestory. Avšak pri bombardovaní mesta v II. sv. vojne bola budova zasiahnutá a takmer všetky exponáty zničené. Obnoviť činnosť múzea po vojne sa podarilo až v roku 1956 a o rok neskôr si verejnosť mohla pozrieť stálu expozíciu v prenajatých priestoroch budovy na Björnsonovej ulici. Od roku 1966 sa múzeum postupne zameriavalo na zber a záchranu predmetov muzeálneho charakteru v obvode svojej pôsobnosti. Od roku 1971 sa jeho pracovníci zapojili do výskumnej činosti v regióne spojenej so zberom artefaktov. Postupným získavaním národopisného a historického fotomateriálu sa budoval fotoarchív. Opakovaná absencia vlastných priestorov spôsobovala časté sťahovanie múzea. V rokoch 1971-1974 bolo múzeum umiestnené v suteréne františkánskeho kláštora. Po získaní celého objektu v roku 1975 sa vytvorili podmienky pre vybudovanie dočasných expozícií a vytvorenie troch oddelení - etnografického, archeologického, fotodokumentačného a neskôr historického. Vtedajší stav zbierok si vyžadoval ich odborné a tematické vytriedenie, ošetrenie a kozerváciu. Z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie kláštora sa múzeum v roku 1979 presťahovalo do náhradných priestorov. Po jej skončení boli verejnosti v roku 1994 sprístupnené tri stále expozície: A. Bernolák - život a dielo, G. Czuczor - život a dielo a Národopis a zo šiestich výstav štyri boli už v nových priestoroch. V tomto objekte múzeum sídlilo do konca roku 2003, kedy do správy získalo zrekonštruovaný objekt na Ul. M.R.Štefánika 58.
V novembri 2004 múzeum v tejto budove otvorilo nové výstavné a expozičné priestory.

 

Fotogaléria

Múzeum Jána Thaina Múzeum Jána Thaina Múzeum Jána Thaina Múzeum Jána Thaina Múzeum Jána Thaina

 

Expozície

Po stopách našich predkov - archeologická expozícia

Cieľom expozície je prostredníctvom najzaujímavejších a najvzácnejších exponátov, rôznych rekonštrukcií odevov, nástrojov, šperkov, pohrebného ritu, makiet obydlí, kresbového a fotografického ilustračného materiálu priblížiť širokému okruhu ľudí jednotlivé medzníky kultúrneho, spoločenského a dejinného vývinu ľudskej spoločnosti v tomto úzkom geografickom regióne.

 

Odviate časom - história Nových Zámkov

Historická expozícia s názvom " Odviate časom" dokumentuje vývoj Nových Zámkov v minulosti. Začína sa obdobím stredoveku, kde predstavuje štyri stredoveké dediny - Nyárhíd, Györök, Gúg a Lék, v chotári ktorých boli v 16. storočí založené Nové Zámky. Pokračuje obdobím prvej a druhej novozámockej pevnosti.
Pevnosť mala tvar pravidelného šesťuholníka s dvoma vstupnými bránami. Jednotlivé bašty pevnosti boli päťcípe, vysunuté a viacpodlažné. Výška hradieb dosahovala 10 m a šírka 18 m. Hradby medzi jednotlivými baštami mali dĺžku 150 m. Pevnosť bola chránená vodnou priekopou, ktorá bola miestami 35 m široká a 45 m hlboká.
Posledná časť historickej expozície - salón - predstavuje kultúru bývania vyšších vrstiev mestského obyvateľstva v prvej polovici 20. storočia.

 

Pamätná izba Antona Bernoláka

Expozícia Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch pod názvom " Pamätná izba Antona Bernoláka ", predstavuje život a dielo významnej osobnosti, ktorá pôsobila počas svojho života v Nových Zámkoch.
Anton Bernolák sa narodil 3.10.1762 v Slanici. Študoval na gymnáziu v Ružomberku, filozofiu na Kráľovskej akadémii v Trnave a teológiu vo Viedni a Bratislave. V rokoch 1787 - 1791 pôsobil ako kaplán v Čeklísi. V nasledujúcom odbobí, do roku 1797 bol kancelárom a tajomníkom arcibiskupskej vikariátnej kancelárie v Trnave.
Od roku 1797 bol farárom v Nových Zámkoch. Súčasne pôsobil i ako dekan novozámockého okresu a správca mestskej školy.
Anton Bernolák, ako stúpenec osvietenských myšlienok, jazykovedec a kodifikátor prvej spisovnej slovenčiny patrí medzi významné osobnosti slovenských dejín. Medzi jeho najvýznamnejšie jazykovedné diela patrí: Dissertatio philologico critica de literis Slavorum, ktorým v roku 1787 kodifikoval prvýkrát spisovnú slovenčinu, Grammatica Slavica a dielo Etymologia vocum slavicarum. Spisovná slovenčina, tzv. bernolákovčina, ktorá vychádzala zo živej reči západoslovenskej sa nepresadila ako celonárodný spisovný jazyk. Aj napriek tomu si však našla svojich privŕžencov. Najvýznamnejšími z nich boli napr. Juraj Fándly, básnik Ján Hollý a Martin Hamuljak, ktorí tvorili a vydávali svoje diela v bernolákovčine.
Za najvýznamnejšie dielo Antona Bernoláka sa považuje - päťzväzkový slovník: Slowár Slowenskí, Česko-Latinsko-Ňemecko-Uherskí, ktorý bol vydaný až po jeho smrti zásluhou kanonika Juraja Palkoviča v rokoch 1825-27 v Budíne.
Počas svojho života sa A. Bernolák zaslúžil aj o šírenie vzdelania, osvety a kultúry prostredníctvom spolku - Slovenské učené tovarišstvo.
Zomrel 15.1.1813 v Nových Zámkoch, kde bol aj pochovaný.

 

Z klenotnice ľudového umenia

Zo života predkov

Gergely Czuczor - život a dielo

 

Archeologické múzeum vo SvodíneDom ľudových tradícií vo Svodíne

Archeologické múzeum vo Svodíne

Svodín č.d. 305,306
Tel.: +421 904 021 807, +421 915 134 658
Ut-Pi 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00; So,Ne (Len vopred ohlásené skupiny)

 

Kalendárium

 

Výstavy - výstavné priestory M.R.Štefánika 58:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!