Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
* Homeland Museum in Povazska Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Tel.: +421 42 432 37 24, 432 66 10, 432 37 65, 426 02 28

E-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
Www: www.muzeumpb.sk

 

Otváracie hodiny

 

V Múzeu regiónu Bielych Karpát, ktoré sídli v kaštieli v obci Bohunice (okr. Ilava) je vystavených 19 kusov historických motocyklov zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

 

Obchodno-zábavné centrum MAX v Trenčíne poskytlo múzeu výstavný priestor, kde je vystavených 12 kusov historických motocyklov, ktoré sa vyrábali v Považských strojárňach v Považskej Bystrici.

 

História-popis

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici patrí medzi regionálne múzeá vlastivedného typu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zriadené bolo v roku 1984. V zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru a to z oblasti geológie, botaniky a zoológie. Spoločenskovednú oblasť reprezentujú zbierky archeológie, histórie a etnológie. V ostatnom období sa pracovníci múzea sústreďujú na dokumentáciu 20. storočia. Osobitnú pozornosť venujú histórii strojárenstva v Považskej Bystrici, kde bol v roku 1928 založený podnik Zbrojovka. Po jeho zoštátnení v r. 1946 a vytvorení národného podniku Považské strojárne Klementa Gottwalda sa v tomto podniku, okrem iného, v r. 1947 začína výroba jednostopových motorových vozidiel. Ich výroba sa v r. 1974 presunula do závodu v Kolárove, ktorý bol súčasťou koncernového podniku Považské strojárne. Výroba jednostopových motorových vozidiel bola ukončená v roku 1999.

V súčasnosti venuje naše múzeum zvýšenú pozornosť výskumu histórie Považských strojární. Vo svojich zbierkach máme 39 kusov historických motocyklov ktoré sa vyrábali v Považských strojárňach, čo predstavuje prakticky kompletný výrobný sortiment. V zbierkach nášho múzea sa nachádzajú aj unikátne prototypy, zhotovené pre potreby vývojového oddelenia, v exeplári jediného kusu.

 

Expozície

Naše zbierky
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - zbierkové predmetyV zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru, a to z oblasti geológie, botaniky a zoológie. Spoločenskovednú oblasť reprezentujú zbierky archeológie, histórie a etnológie. V ostatnom období sa pracovníci múzea sústreďujú na dokumentáciu 20. storočia. Osobitnú pozornosť venujú histórii strojárenstva v Považskej Bystrici.
V súčasnosti venuje naše múzeum zvýšenú pozornosť výskumu histórie Považských strojární. Vo svojich zbierkach máme 40 kusov historických motocyklov ktoré sa vyrábali v Považských strojárňach, čo predstavuje prakticky kompletný výrobný sortiment. V zbierkach nášho múzea sa nachádzajú aj unikátne prototypy, zhotovené pre potreby vývojového oddelenia, v exeplári jediného kusu.

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - zbierkové predmety Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - zbierkové predmety Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - zbierkové predmety Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - zbierkové predmety Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - zbierkové predmety

 

Múzeum v škole
Vlastivedné múzeum ponúka pre základné a stredné školy rôzne vzdelávacie programy z oblasti prírodovedy, histórie, cestovania či drotárstva. Viac informácií na www.muzeumpb.sk, sekcia múzeum v škole.

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Múzeum v škole

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!