Múzeum voskových figurín Košice - Slávni z Košíc a regiónu
* Wax Museum Kosice - Famous people from Kosice region

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 3, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 623 25 34
Mobil: +421 905 400 797
E-mail: info@waxmuseum.sk
Www: www.waxmuseum.sk

 

Otváracie hodiny

So 11.00 - 14.00

Skupiny s počtom ľudí 10 a viac si však môžu objednať návštevu múzea v akýkoľvek termín na telefónnom čísle 0905 400 797.

 

Expozícia-popis

Múzeum voskových figurínMúzeum voskových figurínJedinečné múzeum voskových figurín sa nachádza už aj na Slovensku. Priamo v priestoroch Urbanovej veže v historickom centre Košíc na Vás čaká 23 unikátnych figurín osobností z histórie Slovenska.

 

 

Múzeum voskových figurín Múzeum voskových figurín Múzeum voskových figurín

 

Popis niektorých osobností z histórie Slovenska v múzeu voskových figurín:

 

Svätá Alžbeta Durínska

Patrónka Košíc sa narodila kráľovnej Gertrúde a uhorskému kráľovi Ondrejovi II. Alžbeta sa od svojej mladosti starala o chudobných a chorých. Veľkoryso ich obdarovávala. Zakladala nemocnice a útulky pre opustené deti. Pán Boh ju povolal k sebe roku 1231 a už roku 1235 ju pápež Gregor IX. vyhlásil z a svätú.

 

Majster Štefan (Stephen Lapicidus, Stephan Steynmentz)

Staviteľ Dómu svätej Alžbety žil v Košiciach so svojou rodinou roku 1490. V tomto období dokončil stavbu chrámu.

 

Evliya Čelebi

Múzeum voskových figurínCestovateľ z druhej polovice 17. storočia opísal vo svojej knihe Košice ako jedno z najkrajších miest na svete. Žiaľ, Čelebi pravdepodobne Košice nikdy nenavštívil.

 

Uhorský Simplicissimus

Múzeum voskových figurínCestovateľ a dobrodruh navštívil Košice v 17. storočí a istý čas tu pobudol. Slúžil ako vojenský bubeník v stoličnom vojsku. Vo svojom cestopise spomína tresty, ktoré udeľujú Košičania previnilcom, ale aj voľbu richtára či pôvabné tance.

 

Matej Korvín (1443-1490)

Uhorský kráľ od roku 1458. Vysporiadal sa s bratríkmi (zvyškami husitských vojsk) a zaviedol v kráľovstve poriadok. Oslabil vplyv vysokej šľachty v krajine. Podporoval dostavbu Chrámu svätej Alžbety. Umožnil Košiciam raziť mince. Bol osvieteným vládcom, ktorý do Uhorska povolal mnohých učencov a umelcov.

 

Žigmund Luxemburský s Heroldom (1368-1437)

Cisár svätej Rímskej ríše (nemeckých častí, ktoré k nej patrili ) a uhorský kráľ. Zaslúžil sa o postavenie Chrámu svätej Alžbety a rozvoj Košíc. Na jeho príkaz sa v meste sústredila výroba barchetu z celého Uhorska. Ako prvému mestu v Európe udelil Košiciam mestský erb.

 

Gabriel Bethlen a Katarína Brandeburská(1580-1629)

Veliteľ a politik európskeho formátu. V marci 1626 sa v košickom Levočskom dome konala svadba Gabriela Bethlena so švagrinou švédskeho kráľa Katarínou Brandenburskou. V roku 1629 ochranca Košíc a vodca protihabzburských povstaní Gabriel Bethlen zomiera a mesto sa opäť dostáva pod priamy vplyv cisára Ferdinanda II. Habzburského.

 

Ján Bocatius (1569-1621) a Rudolf Schuster

Pochádzal z nemeckého Vetschau, v Košiciach žil od roku 1599. Bol rektorom gymnázia, richtárom, historiografom a knihovníkom Gabriela Bethlena. Patril k najuznávanejším uhorským básnikom. Bol rovnako vynikajúcim učiteľom a teológom. Dramatické osudy Jána Boccatia ( okrem iného bol väznený v Prahe) stvárnil vo svojej tvorbe spisovateľ Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky.

 

František Rákoczi II (1676-1735) s pobočníkom a verným psom

Sedmohradský vojvodca bol vodcom protihabzburského povstania. V roku 1703 mu vzbúrení sedliaci ponúkli velenie. Pridala sa k nemu časť sedmohradskej a uhorskej šľachty. Povstalci sa zmocnili väčšiny územia dnešného Slovenska. Napriek diplomatickému úsiliu sa Rákoczimu pre svoj boj nepodarilo získať podporu európskych panovníkov. Po porážke od Habsburgovcov v bitke pri Trenčíne došlo napriek Rákocziho nesúhlasu v roku 1711 k uzavretiu mieru a ukončeniu povstania. Je pochovaný v Košiciach.

 

Ondrej Szabó (1738-1819) a Jonáš Záborský (1812-1876)

Prvý košický biskup Ondrej Szabó pochádzal z veľmi dobrej šľachtickej rodiny. V roku 1783 bol vymenovaný za prvého rektora bratislavského Generálneho seminára, v roku 1800 za budínskeho arcibiskupského vikára a o štyri roky neskôr za prvého košického biskupa.

V rokoch 1843 - 1850 pôsobil Záborský v Košiciach. Ukázalo sa že Záborský bol najostrejším kritikom svojej doby. Odhaľoval slabosti, neresť, pokrytectvo nielen vo vládnucich vrstvách , ale aj vo vlastnom národe, v národnej inteligencii a medzi ľudom.

 

Abebe Bikila (1932-1973)

Múzeum voskových figurínMal 29 rokov , keď v roku 1961 vyhral Medzinárodný maratón mieru v Košiciach. So štartovným číslom jeden bol jednoznačným favoritom. Rok predtým triumfoval na XVII. olympijských hrách v Ríme. Do podvedomia i sŕdc divákov sa tu zapísal nielen tým, že vyhral maratónsku disciplínu, ale že celú trať bežal bosý. Triumf z Ríma zopakoval v roku 1964 na tokijskej olympiáde.

 

Janko Borodáč (1892-1964)

Slovenský divadelný režisér, herec, pedagóg, národný umelec. Patrí k zakladateľom a budovateľom slovenského profesionálneho divadelníctva. V rokoch 1945 - 1953 bol riaditeľom Štátneho divadla v Košiciach.

 

Július Jakoby (1903-1984)

Výtvarné umenie študoval v Košiciach u Króna a sčasti aj u Halásza- Hradila. V rokoch 1927 - 1928 sa vzdelával na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, ale usadil sa v Košiciach.

 

Janka Guzová-Becková (1917-1993)

Známa a populárna interpretka východoslovenských ľudových piesní sa narodila v Žakarovciach. Do apríla 1969, keď emigrovala spolu s manželom a dcérou Margitou najprv do Viedne a potom do USA, absolvovala doma i v zahraničí množstvo koncertov a v bratislavskom rozhlasovom štúdiu naspievala asi 150 piesní. Zomrela v New Yorku vo veku 76 rokov. Jej telesné pozostatky sú uložené na Národnom cintoríne v Martine.

 

Andy Warhol (1928-1987)

Americký maliar a filmár. Rodičia pochádzali z dediny Miková na východnom Slovensku a v roku 1913 sa vysťahovali do USA. V roku 1949 ukončil štúdium Pictorial Designna Carnegie Institut of Technology v Pittsburghu s titulom bakalára a začína pracovať v New Yorku ako náborový grafik pre moderné magazíny a rôzne firmy. Stáva sa popredným predstaviteľom pop-artu vo výtvarnom umení. V októbri 1991 slávnostne otvorili Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, pre ktoré Warholova nadácia zapožičala dvanásť obrazov.

 

Štefan B. Roman (1921-1988)

"Uránový kráľ " sa narodil v dedine Veľký Ruskov na východnom Slovensku. V roku 1937 emigroval do Kanady. Na pozemkoch, ktoré vlastnil, bola objavená uránová ruda. Bol dlhoročným predsedom Svetového kongresu Slovákov. Podporoval slovenských emigrantov najmä z katolíckych kruhov. Hlboko veriaci kresťan - katolík sa celý život usiloval o vytvorenie samostatného slobodného Slovenska.

 

Pútnik

V stredoveku putoval po kresťanských posvätných miestach bez ohľadu na útrapy a nebezpečenstvá. Veril, že každá návšteva uňho umocní hlbšie precítenie Božej prítomnosti, jeho veľkosť a slávu a Pán spasí jeho dušu a očistí ju od všetkých hriechov. V Košiciach sa v 14. storočí udial zázrak Kristovej krvi ( krvácajúca hostia ) a návšteva mesta mala pre Pútnika rovnocenný význam ako návšteva Chrámu svätého Marka v Benátkach a Porcinkuly v Assisi.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!