Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede (ZOM)
* Museum of Zitny Ostrov - Csallóköz in Dunajska Streda

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Žltý kaštieľ
Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: +421 31 552 24 02
E-mail: zmds@zupa-tt.sk
Www:

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - piatok: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Materské školy : 0,30 €
Študenti, žiaci : 0,50 €
Dospelí : 1,00 €
Dôchodcovia : 0,50 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Žitnoostrovné múzeum (Fotoarchív ŽM DS)Žitnoostrovné múzeum (Fotoarchív ŽM DS)Žitnoostrovské múzeum vzniklo 1. júla 1964 a sídli v tzv. Žltom kaštieli. Nadviazalo na tradície múzea, ktoré v roku 1927 založil v Šamoríne Antal Khin. V múzeu sú stále expozície etnografického a archeologického charakteru. Budovu tzv. Žltého kaštieľa dal postaviť v 18.-tom storočí Miklós Kondé, varadínsky biskup. Stavbu dokončili v roku 1770, ale začiatkom 19.-teho storočia ju klasicisticky upravili.
Vedľa kaštieľa bola v roku 1986 otvorená výstavná sieň, kde sa ročne usporiada 9 - 10 umeleckých výstav. V roku 2015-2016 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia výstavného pavilónu. Zároveň sa uskutočnila rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia a taktiež revitalizácia parkových priestorov múzea, v rámci ktorej boli vybudované spevnené chodníky, pódium, lavičky a realizované parkové úpravy zelene.

 

 

Expozície

Žitnoostrovné múzeum (Fotoarchív ŽM DS)Stála expozícia dnes pozostáva z 11 tematických celkov. Je tu časť archeologická a paleontologická, historická a národopisná.

Žitnoostrovné múzeum (Fotoarchív ŽM DS)Archeologická a paleontologická expozícia, otvorená v roku 1990, predstavuje prehistorické archeologické a paleontologické nálezy z územia okresu.

Historické expozície sú rozdelené do niekoľkých celkov, ako napr. historické zbrane, bytová kultúra šľachty, alebo pamätná izba Ármina Vambéryho - orientalistu, cestovateľa a vedca.

Národopisná časť je zastúpená sedliackou kuchyňou s tradičným zariadením, vrátane otvoreného ohniska. Túto časť zastupuje aj tzv. čistá izba a izba z Martoviec.

 

Fotogaléria

Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum
Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum
Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum
Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum
Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum
  Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum Žitnoostrovné múzeum  

 

 

Mestský vlastivedný dom Šamorín

 

Vodný mlyn Dunajský Klátov

 

 

Informácie

 

Zreštaurované zbierkové predmety z fondu Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa v roku 2016 podarilo zrealizovať zreštaurovanie dvoch zástav zo zbierkového fondu dunajskostredského Žitnoostrovského múzea.
Zástavy boli do fondu múzea nadobudnuté v roku 1965 z bývalého šamorínskeho múzea, ktorého zbierky po zrušení múzea v roku 1942 spravoval Imrich Latkóczy v Šamoríne. Tieto zástavy, ako zbierkové predmety múzea, sú cennými pamiatkami zo života cechovníctva na hornom Žitnom ostrove.
Podporenie našich projektov umožnilo, že odborní pracovníci odborne ošetrili a zreštaurovali uvedené zástavy, ktoré pre značné poškodenie a zlý stav nemohli byť vystavené pre verejnosť. Hlavným cieľom reštauračných prác bolo prinavrátenie dobrého technického stavu zástav a ich umiestnenie v stálej expozícii múzea.
Zástava cechu kožušníkov z roku 1832 (archív ŽM)Na zástave z roku 1832 je napísaný zlatými písmenami názov cechu kožušníkov („ÉRDEMES. N.: SZŰRSZABÓ CZÉH ZÁSZLÓIA. A.: 1832.“). Uprostred béžovej hodvábnej látky je na jedno spoločné plátno namaľovaný obraz znázorňujúci Korunovanie Panny Márie a na druhej strane vidíme postavy sv. Pavla pustovníka a sv. Antona pustovníka.
Cirkevná zástava sv. Petra apoštola zo zbierky Žitnoostrovského múzea (archív ŽM)Na druhej zástave (vyhotovenej z tyrkysovo-zeleného hodvábu), ktorá pochádza z roku 1806, sú tiež dva obrazy na jednom spoločnom plátne. Na jednom obraze vidíme štyroch cirkevných otcov nesúcich archu zmluvy a na druhom obraze sú postavy sv. Petra apoštola.
Zástavy po odbornom ošetrení a zreštaurovaní významne obohatia stálu expozíciu múzea, budú dokumentovať a prezentovať bohatstvo hodnôt zo života cechov a cechovníctva nášho regiónu.

Zostavila: Oľga Bevilagua, pracovníčka múzea

 

Časť člna vydlabaného z jedného kusu dreva (monoxyl) z depozitára Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.Absolútne datovanie člna vydlabaného z jedného kusu dreva zo zbierky Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede
Časť člna vydlabaného z jedného kusu dreva (monoxyl) z depozitára Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Podľa predbežných výsledkov rádiouhlíkového datovania (C14) vykonaného v laboratóriu Beta, Miami v USA, čln pochádza zo 4. storočia pred našim letopočtom. Projekt sa uskutočnil v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, pod vedením Mgr. Petra Bartu, PhD, z iniciatívy etnológa múzea Mgr. Ivana Nagya. Projekt bol financovaný zo zdrojov Fondu na podporu umenia.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.02.2018, vernisáž o 17.00 10.03.2018 Rozália Molnár: Črepiny svetla
Pozvánka na výstavu (PDF)
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!