LM - Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok
* LM - Open-Air Archaeological Museum Liptovska Mara - Havranok

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

032 23 Liptovská Sielnica

Kontakt: +421 905 790218
Informácie: Liptovské múzeum v Ružomberku, tel.: +421 44 4322468, 4303533
E-mail: havranok@liptovskemuzeum.sk
Www: www.liptovskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

máj: Po-Ne 9.00 - 17.00
jún - august: Po-Ne 8.30 - 18.30
september - október: Po-Ne 9.00 - 17.00

 

Liptovská Mara - veža kostola Panny Márie:
júl - august: Po-Ne 10.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 2 €
Zľavnené vstupné: 1 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

 

HavránokArcheologické múzeum v prírode Liptovská Mara - Havránok patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám Liptova. V súvislosti so stavbou vodného diela Liptovská Mara v oblasti od polovice 60. rokov 20. storočia prebiehal archeologický výskum. Archeologické múzeum v prírode na Havránku vzniklo ako myšlienka zachovať a náročnejším spôsobom prezentovať širokej verejnosti výsledky dlhoročného bádania na tejto lokalite. V roku 1991 bolo Hradisko Havránok vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. HavránokV súčasnosti sa tu nachádza stála expozícia rekonštruovaných objektov z mladšej doby železnej ( sídelný dvorec s hrnčiarskou dielňou a hospodárskymi objektmi, svätyňa s dláždenou podlahou a obetnou jamou, viacnásobné opevnenie so vstupnými bránami ) a stredoveku (drevozemný hrádok s opevnením z 12. - 16. storočia).
Počas turistickej sezóny sú pre návštevníkov pripravované rôzne programové podujatia, ktoré prezentujú bežný život pravekých obyvateľov Havránku. V rámci regionálnej výchovy Liptovské múzeum v Ružomberku organizuje pravidelné kultúrno-výchovné podujatia pre základné a stredné školy, zamerané na prezentáciu dobového života Keltov a obyvateľstva púchovskej kultúry. Ich špecifickou formou je aktívna účasť žiakov ZŠ v Kvačanoch počas realizácie partnerského programu Deti deťom.

 

Expozície

 

HavránokHavránokAreál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, jedna z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku. Unikátna opevnená svätyňa so stopami keltských náboženských rituálov zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu. Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie, ktorého história siaha až do 12. storočia, a základy a opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Kalendárium

Havránok je od jari do jesene dejiskom pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré si už získali renomé u širokej verejnosti. Priamo v archeologickom areáli prebiehajú keltské obrady - bežný život Keltov, obetovanie, hrnčiarstvo, spracovanie koží. V stredovekej časti areálu sa odohrávajú nelútostné bitky šermiarov...

 

Aktuálne akcie: http://www.liptovskemuzeum.sk/calendar/

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!