LM - Múzeum Čierny Orol Liptovský Mikuláš
* LM - Black Eagle Museum Liptovsky Mikulas

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Ul. 1.mája 28, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 551 47 85
E-mail: ciernyorol@liptovskemuzeum.sk
Www: www.liptovskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

január - apríl: Po - Pia 8.00 - 16.00, So - Ne len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb)
máj - jún: Po - Pia 8.00 - 16.00, So - Ne 14.00 - 17.00
júl - august: Po - Pia 9.00 - 17.00, So - Ne 13.00 - 17.00
september: Po - Pia 8.00 - 16.00, So - Ne 13.00 - 17.00
október - december: Po - Pia 8.00 - 16.00, So - Ne len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb)
Posledný vstup vždy polhodinu pred ukončením prevádzky

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

www.liptovskemuzeum.sk/expozicie/muzeum-cierny-orol-liptovsky-mikulas/

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne prízemie

História-popis

 

Čierny OrolBudova dnešnej národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol bola postavená v pôvodne samostatnej obci Vrbica (od roku 1923 súčasť Liptovského Mikuláša). V roku 1600 sa vo Vrbici okrem 50 obývaných a 10 opustených domov spomína mlyn a hostinec. Podľa urbára pre spomenutú obec z r. 1641 tu boli už dva hostince. Jeden z nich, známy ako „vrbický hostinec“ stál pri ceste zo severozápadného na východné Slovensko. V 50. rokoch 19. storočia dostal od vtedajšieho nájomcu názov „Schwarzer Adler“ (od prelomu 19. a 20. storočia sa používa v slovenskej podobe - Čierny orol). V r. 1873 sa dostal hostinec do vlastnČierny Orolíctva vrbického komposesorátu, ktorý ho v dražbe získal za 40.100 zlatých. Čierny OrolO desať rokov nato vypukol vo Vrbici veľký požiar a za obeť mu padla aj budova Čierneho orla. Po nevyhnutných opravách hostinec naďalej používali na pôvodné účely. V 19. storočí sa totiž Čierny orol stáva stánkom kultúrneho a spolkového života v meste. Začiatkom 20. storočia sa v ňom zároveň sústreďujú aktivity rozvíjajúceho sa organizovaného hnutia robotníkov. Počas prvej Československej republiky slúžili jeho miestnosti predovšetkým záujmom robotníckej organizácie a osvety, vďaka čomu budova niekdajšieho hostinca nadobudla funkciu Robotníckeho domu.
V roku 1961 bol Čierny orol, ako miesto konania prvomájového zhromaždenia v r. 1918, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Expozície

 

V súčasnosti sa v budove Čierneho orla nachádza stála expozícia Z dejín poľovníctva a rybárstva v Liptove.
V ponuke pre návštevníkov je v priebehu celého roka zahrnutý bohatý program skladajúci sa z prednášok a tvorivých dielní pre školskú mládež.

 

Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove
Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove
Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove
Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove

 

Expozícia je vysunutou expozíciou LM Ružomberok

 

Kalendárium

 

Aktuálne akcie: http://www.liptovskemuzeum.sk/calendar/

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!