SNM-MBK - Dom ľudového bývania a kováčska vyhňa Veľký Lom
* SNM-MPC - House of Folk Dwelling and Forge hearth at Velky Lom

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

991 03 Veľký Lom

Tel.: +421 47 487 02 18
E-mail: muzeum@procomp.sk
Www: www.snm.sk


Otváracie hodiny

Expozícia je v súčasnosti zatvorená.

 

História-popis

Ľudový dom vo Veľkom Lome s jednoizbovým dispozičným riešením postavený v polovici 19. storočia nepatrí medzi typické roľnícke obydlia, aké sa v obci stavali. Patril rodine bezzemkov, živiacej sa pastierstvom a príležitostnými prácami u vlastníkov pôdy. Je významným dokumentom života tejto vrstvy dedinského obyvateľstva. Pôvodne pozostával z izby, pitvora a stajne, strecha bola pokrytá slamenou krytinou. Koncom 19. storočia stavebnými úpravami vznikla zo stajne komora, ktorej časť mala slúžiť aj ako obytný priestor. Zároveň bolo z izby do pitvora premiestnené kúrenisko. Pitvor sa tak stal centrom pracovných aktivít rodiny. Izba okrem uspokojovania biologických a spoločenských potrieb rodiny slúžila aj ako reprezentačný priestor. K domu bola v zadnej časti pristavená drevená zrubová stajňa. Ľudový dom je na priečelí pozemku ohradený lesou, typickou ohradou minulých storočí v obci. Majetkovým pomerom rodiny zodpovedá aj zariadenie interiéru obytnej časti, ktoré je pôvodné. Inštalované je tak, ako sa zachovalo po smrti posledných majiteľov a užívateľov domu.

 

Expozície

Kováčska vyhňa je situovaná do obdobia prvej polovice 20. storočia. Kováčska výroba v obci slúžila prevažne potrebám roľníckeho obyvateľstva a zameriavala sa na výrobu a opravy kovového náradia. Sortimentu výroby zodpovedá i vybavenie vyhne: ohnisko s mechami, kovadlina, ručná vŕtačka, kováčske kladivá a ostatné základné kováčske náradie: rôzne druhy klieští, sekáče, priebojníky a ďalšie. Dopĺňa ho časť výrobkov a polotovarov - podkovy, reťaze, súčasti vozov a iné.

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!