STM - Hámor v Medzeve
* STM - Blacksmithery in Medzev

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

044 25 Medzev

Tel.: +421 55 622 40 35-37
E-mail: stmke@stm-ke.sk
Www: www.stm-ke.sk


Otváracie hodiny

Otvorené na požiadanie v čase otváracích hodín Múzea kinematografie rodiny Schusterovej (utorok - sobota 10.00 - 15.00). Tel. č. +421 918 965 701.

 

História-popis

Hámor v MedzeveOsobitné miesto v dejinách hámorníctva na Slovensku zaujíma Nižný Medzev. Z roku 1316 pochádza najstaršia listina, ktorá dokazuje existenciu hámrov v Nižnom Medzeve. Cech medzevských kováčov je zmámy v 17. až 19. storočí. V archíve Slovenského technického múzea sa nachádza cechová kniha hámorských kováčov, vedená od 1.12.1770 do 25.12.1817. Začína sa odpisom artikulov stanovených pre kováčsky cech v Nižnom Medzeve 12.decembra 1639. Podľa hlásenia Košickej obchodnej komory z roku 1896 bolo tu v činnosti 109 hámrov so 198 ohniskami.
Hámor v MedzeveHámre boli rozmiestnené v 11 údoliach a vznikli pri vodných zdrojoch, vhodných na pohon kolies, ktorými sa uvádzali do chodu hámornícke kladivá, mechy i brúsky. Najväčšia koncentrácia hámrov bola v údolí rieky Bodvy. Nižný Medzev založili remeselníci, ktori sa presťahovali z Flámska od belgicko-holandsko-nemeckých hraníc za vlády Bela IV., asi v druhej polovici 13.storočia. Dostatok železnej rudy, lesov a najmä bohatých vodných zdrojov v okolí Nižného Medzeva vytvárali mimoriadne priaznivé podmienky pre železiarsku výrobu.
Medzevskí kováči vyrábali v hámroch motyky, rýle, lopaty, sekery, kosy, klince a podkovy, ktorými zásobovali celé Uhorsko, ba i ďalšie krajmy. Medzevskí kováči boli uznávaní ako najlepší nástrojárski kováči v celom Uhorsku.
Dodnes sa zachovalo v Medzeve niekofko hámrov.

 

Expozície

Hámor v MedzeveHámor Slovenského technického múzea, pôvodne tzv. Tischlerov hámor, predstavuje typ jednokladivového dvojohniskového hámra. Ide o kombinovanú stavbu (kameň - drevo) z druhej polovice 19.storočia. Nachádza sa v centre mestečka Medzev. Archaický charakter hámra umocňuje systém prívodu vody na koleso. V roku 1967 bol odkúpený a rekonštruovaný Technickým múzeom
Košice. Uchovaný bol svojim spôsobom ako živá technická pamiatka, múzejný doklad konštrukcie, stavby a technológie kovania železa.
V súčasnosti prebieha opätovná rekonštrukcia objektu.

 

Expozícia je súčasťou STM Košice

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!