STM - Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou
* STM - The Blacksmith forge STM in Moldava nad Bodvou

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná ul. 30, 045 01 Moldava nad Bodvou

Tel.: +421 55 460 21 73
E-mail: stmke@stm-ke.sk
Www: www.stm-ke.sk


Otváracie hodiny

Múzeum je prístupné len na základe predošlého ohlásenia
na Mestskom kultúrnom stredisku tel.: +421 55 4602173,
alebo u p. Marty Dittelovej tel.: +421 55 4602513.

 

História-popis

Kováčska dielňa v Moldave nad Bodvou pri Košiciach je jednou z mála, ktorá sa v pomerne dobrom stave uchovala dodnes. Objekt je typom prícestnej kováčskej vyhne z roku 1850, postavenej z kameňa. Má predsunuté podstrešie a valbovú strechu. Okrem dielne, v ktorej sa zachovalo komplemé vybavenie s množstvom nástrojov, patrí k objektu aj obývacia časť a hospodárske budovy. Z pôvodného zariadenia môžeme vidiet dvojohniskovú vyhňu, široký otvorený komín, kováčsky ponk a rôzne kováčske nástroje.
Nástrojové vybavenie prezrádza, že jej užívateľ okrem vlastného kováčskeho remesla podkúval aj kone. Zároveň sa tu vystavujú niektoré archeologické nálezy PhMr. Gustáva Stibrányiho - čestného občana mesta. V malej obrazárni, okrem dobových malieb a fotografií o meste, sa nachádza aj funkčný tkáčsky stav. V zadnej časti objektu je maštaľ pre dobytok a uskladnené sú tu zachované poľnohospodárske stroje a náradie.

 

Expozície

Stála expozícia z dejín mesta, remesiel a poľnohospodárskeho náradia.

 

Expozícia je súčasťou STM Košice

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!