MKM-SNM - Pamätný dom Kálmána Mikszátha Sklabiná
* MHC-SNM - K. Mikszath Memorial Site Sklabina

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

991 05 Sklabiná č. 188

Tel.: +421 47 488 61 13, +421 2 5441 2021
E-mail: mkms@snm.sk
Www: www.snm.sk


Otváracie hodiny

Ut-Ne 10.00 - 17.00

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

História-popis

Pamätný dom Kálmána MikszáthaExpozícia v rodisku K. Mikszátha a v dome kde žil, sprostredkuje informácie o živote a diele románopisca. Sú tu vystavené jeho osobné veci a súbor vydaní jeho kníh v jednotlivých jazykoch.Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Obnovený pamätný dom bol po rekonštrukcii znovuotvorený spolu s expozíciou v januári 2006.

 

Expozície

TU PREŽIL... ŽIVOT A DIELO KÁLMÁNA MIKSZÁTHA

Expozícia predstavuje návštevníkom život a literárne dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha, ďalej život v Sklabinej v 19. storočí.

Fotografie z expozície:

Pamätný dom Kálmána Mikszátha Pamätný dom Kálmána Mikszátha

 

Pamätný dom je súčasťou Múzea kultúry Maďarov na Slovensku SNM Bratislava

 

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!