Pamätný dom akademika Jura Hronca, Gočovo
* Jur Hronec Academician Memorial Site, Gocovo

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

049 24 Gočovo

Obecný úrad
Tel.: +421 58 788 32 80
E-mail:
Www: www.gocovo.sk


Otváracie hodiny

 

História-popis

Pamätný dom akademika Jura HroncaJur Hronec – nestor slovenských matematikov sa narodil 17. mája 1881 v Gočove. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Rožňave a na univerzite v Kluži, dlhé roky pôsobil na gymnáziu v Kežmarku, neskôr ako vysokoškolský učiteľ v Prahe, Brne a Bratislave.

 

Expozície

V sobotu 4. októbra 2008 bola v obci Gočovo slávnostne otvorená nová expozícia pamätného domu akademika Jura Hronca, matematika, zakladateľa piatich vysokých škôl, významného kultúrneho činiteľa, ktorý sa v tejto obci v roku 1881 narodil a je v nej i pochovaný (zomrel v roku 1959).
Pamätný dom akademika Jura HroncaObčianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca, ako aj Obecný úrad Gočovo vynaložili nemalé úsilie, aby rodný dom svojho rodáka zrekonštruovali, interiér odborne ošetrili a morálne i fyzicky opotrebovanú starú expozíciu nahradili novou, ktorá dokumentuje život a dielo osobnosti nadregionálneho významu. Prostriedky na toto nemalé dielo iniciátori akcie získali z prostriedkov fondov MK SR, Nadácie MS ale najmä od dobrovoľných darcov – sponzorov, ktorí poskytli viac ako 300 000.- Sk, pričom sa nedali zahanbiť niektoré vysoké školy, ktoré pred desaťročiami vznikli práve zásluhou akademika Jura Hronca.
Súčasťou novej expozície je i prezentácia filmového dokumentu Jur Hronec z Gočova a rovnomenná publikácia, ktorá predstavuje región, obec i jej slávneho rodáka.
Slávnosť otvorenia zrekonštruovaného rodného domu začala v miestnom evanjelickom chráme hudobno-slovnou kompozíciou „Koreň v korunách posolstvo vydáva“, predstavením novej publikácie a uvedením dokumentárneho filmu v gočovskom kultúrnom dome. Následne bola nová expozícia v Pamätnom dome Jura Hronca sprístupnená. V tradičnom trojpriestorovom vidieckom dome je zariadená predná izba v štýle doby, do ktorej sa Jur Hronec narodil a v ktorej prežil svoje detstvo, vo zvyšnom priestranstve je nainštalovaná múzejná expozícia, ktoré prezentuje celý život, aktivity a dielo tejto osobnosti nadregionálneho významu. Už pri vstupe do expozície návštevníka upúta fotoreprodukcia Jura Hronca v životnej veľkosti, a to z palety maliara M.Schurmana. Prezentačné panely (banery) sa ďalej venujú regiónu Gemer, rodnej obci Gočovu a famílii Hroncovej. Školské, študetské časy, pôsobiská doma i za hranicami vlasti – Pamätný dom akademika Jura Hroncato všetko nájde návštevník na neveľkom priestore bývalého gazdovského domu, v ktorom sa uznávaný vedec, pedagóg a neúnavný organizátor narodil. Autori ďalej predstavujú i všetky vysoké školy, ktorých vznik a existencia je nerozlučne spojená s menom Jur Hronec. V závere expozície Jur Hronec z veľkoplošnej fotografie všetkým odkazuje, cit.:“ ...Veľakrát som sa presvedčil, že len solídna práca a nadobudnuté vedomosti, ktoré sa nedajú vziať, môžu človeka živiť až do smrti. Len poctivosť, pracovitosť, solídnosť a vedomosti môžu človeka urobiť blaženým a šťastným.
V prednej časti domu, s osobitným prístupom, je ešte zariadená tradičná vidiecka izba a kuchyňa, ktorou sa Gočovania snažia predstaviť spôsob života ich predkov v prvej polovici 20. storočia.
Iniciátormi a autormi spomínaných aktivít sú prof. Ondrej Hronec a PhDr.Daniela Komárová (námet, scenár expozície, autori publikácie i scenára filmu); na výtvarnom riešení a realizácii sa podieľali Ing.Ján Kotoč a Mgr.Art.Ján Fakla; dokumentárne foto Filip Lašut; filmový dokument vytvoril Ing.Lubor Patsch.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!