Pamätná izba Boženy Slančíkovej-Timravy v Ábelovej
* B. Slancikova - Timrava Memorial Site Abelova

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

985 13 Ábelová

Tel.: +421 47 437 95 10
E-mail:
Www:


Otváracie hodiny

 

História-popis

Pamätný dom B.S. Timravy bol sprístupnený v roku 1977 ako špecializovaná expozícia venovaná životu a dielu tejto významnej slovenskej prozaičky. Expozícia sídli v budove bývalej školy. Zaujímavým exponátom je spisovateľkina kuchárska kniha a písací stôl, za ktorým pracovala.
Pamätný dom spravuje Obecný úrad Ábelová.
Božena Slančíková Timrava sa narodila 02.10.1867 v Polichne v rodine evanjelického farára Pavla Slančíka, spoluzakladateľa Matice slovenskej. Dva roky navštevovala ľudovú školu v Polichne, potom ju i ostatných súrodencov vyučoval otec. Bez úspechu sa po roku 1918 pokúšala nájsť zamestnanie ako kustódka zbierok v Slovenskom národnom múzeu v Martine, či ako poštárka. V rokoch 1919-29 pôsobila ako učiteľka v materskej škole v Ábelovej, kde žila i po odchode do dôchodku. Zomrela 27.11.1951v Lučenci.

 

Expozície

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!