Pamätný dom Juraja Fándlyho Naháč
* Juraj Fandly Memorial Site in Nahac

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

919 06 Naháč

Obecný úrad
Tel.: +421 33 557 51 42
E-mail:
Www:


Otváracie hodiny

Návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade alebo u p. Alojza Kaššáka.

 

História-popis

Pamätný dom Juraja FándlyhoPamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený r. 1990, sa nachádza v budove rímsko-katolíckej fary, kde Juraj Fándly v rokoch 1780-1807 pôsobil ako farár. Pamiatkovo chránený objekt bol zrekonštruovaný a upravený pre potreby múzejnej expozície.


Expozície

Pamätný dom Juraja FándlyhoExpozícia je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sú dokumenty o živote a diele J. Fándlyho, osvietenca, národného buditeľa, významného člena Bernolákovskej družiny, tajomníka Slovenského učeného tovarišstva. Pamätný dom Juraja FándlyhoSú tu prezentované fotokópie jeho diel a statí, ktorých napísanie bolo inšpirované snahou Fándlyho sprístupníť roľníckemu obyvateľstvu Slovenska nové prístupy v poľnohospodárstve a zoznámiť ho s novými plodinami. Je tu prezentovaný aj dobový interiér, v ktorom tvoril J. Fándly. Druhá časť expozície má národopisný charakter. "Čierna kuchyňa" a ďaľšie tri miestnosti prezentujú odievanie a zamestnanie roľníckého a remeselníckeho obyvateľstva regiónu. V záhrade sa nachádza včelín s figurálnymi slamenými úľmi a stromková výzdoba dávnych sort s nekvitnúcou Fándlyho jabloňou.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!