Pamätný dom Jozefa Ľ. Holubyho a Ľudovíta Riznera Zemianske Podhradie
* Jozef L. Holyby and Ludovit Rizner Memorial Site Zemianske Podhradie

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

913 07 Zemianske Podhradie

Obecný úrad
Tel.: +421 32 778 12 28
E-mail:
Www:


Otváracie hodiny

Pamätný dom je prístupný na požiadanie. Návštevy treba ohlásiť na Obecnom úrade tel: 032 778 12 28, alebo na ev.a.v. farskom úrade na tel.: 032 778 11 27.

 

História-popis

Pamätný dom Jozefa Ľudovíta Holubyho a Ľudovíta Riznera bol otvorený v októbri 1994. Nachádza sa v budove bývalej ev.a.v. fary, kde J.Ľ. Holuby pôsobil v rokoch 1861-1909 ako evanjelický farár. Expozícia sa popri dokumentoch o dejinách obce sústreďuje na osobnosti slovenského národnobuditeľského a kultúrneho života, ktorých osud je spojený so Zemianskym Podhradím. Popri osobnosti J.Ľ. Holubyho, prírodovedca, historika, archeológa a národopisca je v centre pozornosti rodák zo Zemianskeho Podhradia Ľudovít Vladimír Rizner, prvý slovenský bibliograf, ktorý prežil celý život v rodnej obci ako dedinský učiteľ. Stretneme sa tu aj s materiálmi o iných dejateľoch - Pavlovi Doležalovi, Ladislavovi Paulínym, Samuelovi Štúrovi, Jozefovi Škultétym, Petrovi M. Bohúňovi, ako aj o rodine Ostrolúckych.
Vedľa starej fary sa nachádza stredoeurópsky architektonický unikát, evanjelický kostol a.v. postavený v empírovom slohu, ktorého projektantkou a staviteľkou bola v rokoch 1785-1801 Estera Rothutz, rodená Príleská.

 

Expozície

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!