Pamätná izba Andreja Kmeťa Bzenica
* The Andrej Kmet Memorial Site Bzenica

 

Kontaktné údaje

966 01 Bzenica

Obecný úrad:
Tel.: +421 45 676 91 54
E-mail:
Www: www.bzenica.sk

 

Otváracie hodiny

Návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade v Bzenici.

 

História-popis

Pamätná izba Andreja Kmeťa vznikla v roku 1991 pri príležitosti osláv 150 teho výročia jeho narodenia. V tomto roku bola v budova bývalej školy sprístupnená jeho biografická expozícia. Pomník Andreja Kmeťa bol v strede obce odhalený v roku 1993 a v tom istom roku bola obec ocenená i pamätnou medailou A. Kmeťa. Rodný dom A. Kmeťa bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

 

 

Expozície

 

Pamätnú izbu Andreja Kmeťa sa v roku 2014 obci podarilo obnoviť. Interiéry sú vynovené, expozícia rozšírená.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!