Pamätná izba Jána Hollého Madunice
* The Jan Holly Memorial Site Madunice

 

Kontaktné údaje

Rímsko-katolícka fara, 922 42 Madunice

Tel.: +421 33 743 12 05 - Obecný úrad Madunice
E-mail:
Www:

 

Otváracie hodiny

Návštevy treba vopred ohlásiť na R.k. farskom úrade.


História-popis

Pamätná izba Jána HolléhoPamätná fara Jána Hollého je národnou kultúrnou pamiatkou.
Objekt predstavuje kultúrno-historickú pamiatku profánnej ľudovej architektúry, v rámci historickej zástavby sídla tiež urbanistickú hodnotu. Madunická fara a farnosť sa dá bezpečne datovať do roku 1650.

 

Expozície

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!