Pamätná izba Jána Palárika Majcichov
* Jan Palarik Memorial Site Majcichov

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kultúrny dom, 919 22 Majcichov

Obecný úrad:
Tel.: +421 33 558 31 36, +421 33 558 33 56
E-mail:
Www:


Otváracie hodiny

Návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade.

 

História-popis

Pamätná izba Jána Palárika v Majcichove je venovaná národnému buditeľovi, katolíckemu kňazovi, dramatikovi a organizátorovi národného života Jánovi Palárikovi.
Ján Palárik sa narodil v chudobnej učiteľskej rodine 27.apríla 1822 v Rakovej na Kysuciach, kde mu je tiež venovaná pamätná izba.
V Majcichove pôsobil od roku 1862, keď na príhovor grófky Esterházyovej-Bezobrazovovej nastúpil na uvoľnenú faru. Napísal tu niekoľko slovenských kníh a učebníc pre slovenské školy. Okrem toho tu napísal svoju štvrtú divadelnú hru nazvanú DIMITRIJ SAMOZVANEC. Do Majcichova už prišiel chorý na žalúdočné vredy a choroba ho prekonala 7.decembra 1870. Pri príležitostí stého výročia jeho smrti sa konali veľké oslavy a bola zriadená pamätná izba Jána Palárika ako stála expozícia. Po 10-tich rokoch bola reinštalovaná a preložená do vyhovujúcejších priestorov. Pri 120-tom výročí úmrtia (1990) sa konala najväčšia pietna spomienka a pamätná izba bola znovu reinštalovaná do pekných priestorov nového moderného kultúrneho domu.

 

Expozície

V pamätnej izbe je umiestnená aj expozícia dejín obce Majcichov s dôrazom na osobnosti, ktoré obec pozdvihli na vyššiu kultúrnu úroveň (František Richard Osvald, Michal Kopčan).

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!