Pamätná izba Jonáša Záborského Záborie
* Jonas Zaborsky Memorial Site Zaborie

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

038 03 Záborie

Obecný úrad:
Tel.: +421 43 426 21 16
E-mail:
Www:

 

Otváracie hodiny

So  8.00 - 12.00
Návštevu expozície v inom termíne treba vopred ohlásiť na tel.: +421 43 426 21 74 u lektora Karola Záborského.

 

História-popis

Miestne múzeum je venované dejinám zemianskej dediny a jej najvýznamnejšiemu rodákovi J. Záborskému, slovenskému básnikovi a národovcovi, súputnikovi Ľ. Štúra.

 

Expozície

V expozícii sú vystavené originály zemianskych krojov z Turca, pečate a mapy obce z polovice 19. stor., keramiku a interiér zemianskej kuchyne z 18. a 19. stor. Druhá časť expozície je venovaná J. Záborskému, jeho väzbám s rodiskom a pôsobeniu v Župčanoch, kde bol farárom.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!