Pamätná izba Mateja Bela Očová + Expozícia História Očovej
* Matej Bel Memorial Site Ocova + Exhibition History of the Ocova Village

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Poľnohospodárske družstvo Očová
ul. SNP 75, 962 23 Očová

Tel.: +421 45 534 90 73, +421 45 534 90 83
E-mail: pdocova@pdocova.sk
Www:

 

Otváracie hodiny

Expozícia je otvorená na požiadanie.

 

História-popis

Pamätná izba Mateja Bela + Expozícia História OčovejPôvodná Sieň revolučných tradícií bola zriadená v roku 1979 Jednotným roľníckym družstvom. V súčasnosti sa v pôvodnej budove družstva nachádza Expozícia o histórii obce Očová a Pamätná izba rodáka Mateja Bela Funtíka.
Matej Bel Funtík sa narodil 24.3.1684 v mäsiarsko-roľníckej rodine. Stal sa najznámejším vedcom vtedajšieho Uhorska v Európe. Za jeho veľké životné dielo hlavne v oblasti pedagogiky ho panovníčka Mária Terézia povýšila do šľachtického stavu. Zomrel v Bratislave 29.8.1749, kde pôsobil ako farár nemeckej evanjelickej cirkvi.
Prímenie Funtík sa dokladá k menu Bel, lebo jeho otec - mäsiar, keď vážil mäso, tak hovorieval: "ešte vám dám funtík, ešte vám dám funtík..." a tak mu ostalo meno Funtík.

 

Expozície

Pamätná izba Mateja Bela + Expozícia História OčovejV expozícii je prezentovaný aj charakter ľudovej kultúry. Charakteristické sú výšivky krivou ihlou, výroba hudobných nástrojov (fujara, píšťalka), tkanie na krosnách, architektúra i ľudový spev a tanec.

Zaujímavosťou expozície je, že pri jej návšteve dostane každý možnosť ochutnať Očovskú Rožovku - typickú pálenku z raže.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!