Pamätná izba Michala Miloslava Hodžu Rakša
* Michal M. Hodza Memorial Site Raksa

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Obecný úrad, 039 01 Rakša

Tel.: +421 43 492 00 60
Evanjelický a.v. cirkevný zbor,
farský úrad Mošovce, tel.: +421 43 494 43 95
E-mail:
Www:

 

Otváracie hodiny

Expozícia je otvorená na požiadanie. Návštevu expozície treba nahlásiť na tel.: +421 43 492 01 36 u lektorky Želmíry Ursíniovej (Rakša č.d. 52).

 

História-popis

Pamätná izba Michala Miloslava HodžuStála expozícia v rodnom dome M.M.Hodžu (1811-1870) približuje život a dielo tohto spisovateľa, jazykovedca, organizátora a národného dejateľa, evanjelického farára (1837-1862 v Liptovskom Mikuláši), predseda spolku Tatrín, obhajca štúrovskej slovenčiny, spolu so Štúrom a Hurbanom tvorca programu konštituovania sa Slovákov ako novodobého moderného národa. Od roku 1867 žil v exile v Českom Těšíne, kde aj 26. marca 1870 umrel.

Expozície

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!