Pamätná izba Sama Chalupku Horná Lehota
* Samo Chalupka Memorial Site Horna Lehota

 

Kontaktné údaje

976 51 Horná Lehota

Obecný úrad:
Tel.: +421 48 617 93 60
E-mail: lhmbb@svkbb.eu
Www: www.svkbb.eu

 

Otváracie hodiny

Expozícia je otvorená na požiadanie. Návštevy treba ohlásiť na Obecnom úrade alebo na Evanjelickej a.v. fare v Hornej Lehote.

 

História-popis

Pamätná izba Sama Chalupku bola zriadená v roku 1995 vďaka Nadácii Sama Chalupku a za odbornej pomoci Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Nachádza sa v budove bývalej evanjelickej školy blízko evanjelickej fary, rodného domu Sama Chalupku, kde je pamätná tabuľa a pomník Sama Chalupku z roku 1974 od akademického sochára Stanislava Bíroša.
Samo Chalupka sa narodil 27.2.1812 v Hornej Lehote a zomrel 10.5.1883 v Hornej Lehote, kde je aj pochovaný.


Expozície

Expozícia pamätnej izby je rozdelená na dve časti. V prvej časti je prezentovaný etnografický materiál, ktorý približuje život obyvateľov Hornej Lehoty a okolia. Druhá časť obsahuje materiály o živote a diele Sama Chalupku, popredného básnika štúrovskej generácie - ukážky jeho rukopisov, knižné vydania jeho prác a niektoré osobné veci básnika. Nachádzajú sa tu aj písomné dokumenty o chalupkovskom rode a o živote dramatika Janka Chalupku, staršieho brata Sama Chalupku.

 

Pamätnú izbu odborne spravuje Literárneho a hudobného múzea ŠVK Banská Bystrica

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!