Pamätná izba Samuela Štúra a Jozefa Ľudovíta Holubyho Lubina
* Samuel Stur and Jozef Ludovit Holuby Memorial Site Lubina

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

916 12 Lubina

Obecný úrad:
Tel.: +421 32 777 81 75, +421 32 777 81 69
E-mail:
Www:

 

Otváracie hodiny

Expozícia je otvorená na požiadanie. Návštevy treba ohlásiť na Obecnom úrade.

 

História-popis

Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.HolubyhoMúzeum Samuela Štúra a Jozefa Ľudovíta Holubyho sa nachádza v rodnom dome S. Štúra, ktorý viac ako 200 rokov patril rodine lubinských Štúrovcov. Predstavuje typickú dedinskú architektúru z kraja pod Javorinou - predná izba, pitvor, kuchyňa, výška. Po rekonštrukcii objektu, zapísaného do zoznamu kultúrnych pamiatok, tu Obecné zastupiteľstvo v Lubinej za pomoci Matice slovenskej zriadilo múzeum, ktoré bolo otvorené roku 1992.


Expozície

Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.HolubyhoMúzeum zoznamuje návštevníkov v prvej časti expozície so životom S. Štúra /1789-1851/, otca Ľ. Štúra, vzdelaného evanjelického učiteľa, a J. Ľ. Holubyho /1836-1923/, evanjelického kňaza, botanika a etnografa. Popri dokumentoch, ktoré približujú osudy týchto osobnosti národných dejín, sa v druhej časti expozície nachádzajú dokumenty k dejinám obce Lubina, najmä k histórii cirkevného života, školstva a remesiel, doplnené ukážkami ľudového odevu. Bohatý dokumentačný materiál je aj v časti, venovanej protifašistickému odboju v podjavorinskom kraji. 3 km od obce na vrchu Roh sa nachádza pamätný areál s mohylou padlým partizánom.

 

Fotogaléria

Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho
Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho
Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho
Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho Pamätná izba S.Štúra a J.Ľ.Holubyho

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!