ZHM - Rotunda svätého Juraja, Skalica
* ZHM - Rotunda of St. George, Skalica

 

Kontaktné údaje

Námestie Slobody 13, 909 01 Skalica

Tel.: +421 34 664 42 30, +421 34 664 42 53
E-mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
Www: www.zahorskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Počas letnej turistickej sezóny (16.5. 2015 - 20.9. 2015) sú pamiatky Skalice v dňoch piatok, sobota a nedeľa sprístupnené pre turistov zdarma v časovom rozmedzí:
piatok 14.00 - 18.00
sobota 10.00 - 18.00
nedeľa 14.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Návštevy zabezpečuje Záhorské múzeum v Skalici, tel.č. 034/6644230 a TIK Skalica, tel č. 034/6645341, e-mail: tik@mesto.skalica.sk. V prípade záujmu o prehliadku pamiatok sa môžete informovať v TIK Skalica alebo na tejto web stránke mesta Skalica...

 

História-popis

Záhorské múzeum - Rotunda sv. JurajaZáhorské múzeum - Rotunda sv. JurajaSymbolom histórie mesta Skalica je jeho pravdepodobne najstaršia pamiatka- Rotunda sv. Juraja.
Presné datovanie vzniku rotundy zatiaľ nepoznáme. Svojou architektúrou nadväzuje na typ českých a moravských rotúnd.Vybudovaná bola ako kostolík na hradisku, ktoré strážilo diaľkovú obchodnú Českú cestu. Postavená bola nižšia a mala rovnú strechu. Románsku stavbu rotundy predstavuje kruhová loď s polkruhovitou apsidou orientovanou na východ. Apsida i románske okná v nej a na juhozápadnej strane lode sa zachovali v pôvodnom stave.
V roku 1372 bola Skalica povýšená na slobodné kráľovské mesto. Kráľ Ľudovít I. dal mestu niektoré privilégiá a medzi nimi i právo hradieb. Rotunda bola nadstavená nad úroveň hradieb. Na Rotunde sv. Juraja je dobre vidieť nadstavanie tým, že staršia spodná časť je postavená z väčšieho kameňa ako vrchná - novšia. Vzácne sú nástenné maľby, ktoré pochádzajú z konca 15. storočia. Znázorňujú dva výjavy z legendy o svätom Jurajovi, ktorému je objekt zasvätený. Výjavy sú doplnené erbmi. K ďalším úpravám prišlo v roku 1650 - postavená bola kupolu s laternou, a do stredu vstavali kryptu. Súčasný výzor získala rotunda pri obnove v roku 1949 po poškodení vojnovým zásahom z roku 1945. Odstránili pri nej vonkajšie omietky. V roku 1977 boli vymenené dvere, opravené schody, strecha, spevnené omietky a murivá základov. V roku 1970 bola Rotunda sv. Juraja vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Následne sa uskutočnil archeologický, reštaurátorský a umeleckohistorický výskum. V roku 1996 boli reštaurované fresky na stenách.

 

 

Expozície

V roku 2002, pri príležitosti osláv 630. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto, bola v rotunde inštalovaná stála expozícia Záhorského múzea tematicky zameraná na predstavenie tejto pamiatky.

 

Záhorské múzeum - Rotunda sv. Juraja Záhorské múzeum - Rotunda sv. Juraja Záhorské múzeum - Rotunda sv. Juraja Záhorské múzeum - Rotunda sv. Juraja Záhorské múzeum - Rotunda sv. Juraja

 

Rotunda svätého Juraja je súčasťou Záhorského múzea v Skalici

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!