Rímsky vojenský tábor Iža
* Roman military camp Iza

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

946 39 Iža

Mestský úrad:
Tel.: +421 35 778 31 53
E-mail:
Www:


Otváracie hodiny

Informácie o pamiatke poskytuje Obecný úrad v Iži.

 

História-popis

Rímsky vojenský táborRímsky vojenský táborNárodná kultúrna pamiatka Rímsky vojenský tábor v Iži - Leányvári sa nachádza asi 2 km od obce Iža na pravom brehu Dunaja. Bol to jeden z najrozsiahlejších stavebných komplexov Rimanov v Barbariku, na sever od Dunaja. Význam tábora bol potvrdený bohatými archeologickými nálezmi. V súčasnosti sú voľne prístupné zvyšky kamenného opevnenia. Južný pevnostný múr je zvýraznený náznakovou rekonštrukciou. V severnej časti sa nachádzajú zahĺbené archeologické výkopy v priestore severnej brány a na oboch nárožiach, so zachovalými zvyškami múrov a s predbežnými náznakovými rekonštrukciami pôdorysov týchto častí opevnení. V areáli sú umiestnené stély z umelého kameňa s kovovými textovými platňami o význame a histórii tábora.
Rímsky vojenský táborRímsky vojenský táborNálezy z archeologických výskumov v Iži sú vystavené v Rímskom lapidáriu Podunajského múzea v Komárne, v expozícii "Klenoty dávnej minulosti Slovenska" na Bratislavskom hrade a v Ponitrianskom múzeu v Nitre.
Areál sa nachádza v blízkosti termálnych kúpeľov v Patinciach.
V letnej turistickej sezóne je k dispozícii pre návštevníkov odborný sprievod na základni Archeologického ústavu SAV priamo pri tábore.

 

Počítačová vizualizácia rímskeho tábora Iža pre Nadáciu pre záchranu kultúrneho dedičstva
v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV - www.athe.sk

 

Rímsky vojenský tábor Rímsky vojenský tábor

 

Expozície

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!